AMS - kõigile laulumeestele!
 

Värsked uudised:
 

 

 

Ühislauluõhtu 27. detsembril 2005 "Uuemad rahvalaulud"

Lehekülg: sissejuhatus ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5

Oliver laulis siis:

Näie põtra põllo pääl
Tsubariki tsuup tsiki kaalina
Soku suurõ söödüle
Võti püssü pütü päält
Taba taaritõrdo päält
Lätsi vällä tagasi
Panni paugu põdrale
Põdõr sattõ põlvildõ
Soku suurõ söödüle
Siis laulis Lauri:

Metsa läksin
Tibu nibu
Metsa läksin ma
Metsa läksid sa
Metsa läksid kõik kes seal maas olid ka
Püssi võtsin
Karu nägin
Karu lasin
Naha sain
Turgu viisin
Raha sain
Kõrtsu läksin
Tüli sain
Peksa sain
(Jako lisas: Pokri läksin)
Ülle ja Siim hakkasid:

Ants astus paksu metsa sees
Ai salladiridiradiraa
Ants astus paksu metsa sees
Aiaa diraa
Ja jäägri koerad tema ees
Tal vastu tuli röövlisalk
Neil mõegad-püssid olid käes
Üht tütarlast nemad poosid seal
Ants tõmbas mõega tupe seest
Ja röövlisalga maha lõi
Neid tõmbas sõrmest sõrmuse
Ei sinu sõrmust taha ma!
Vaid sind aga endale kosida
Ei seda teha ma ei või
Sest olen varem kihlatud
Ühe noore Rootsi krahviga
Ah nii!
Siis võid sina põrgu kerida
Ja koos oma Rootsi krahviga!
Ants astus paksu metsa sees
Ja jäägri koerad tema ees
Lauri võttis:

Kos lät's neio jo?
Kõlgusehe jo.
:,: Ailuli, ailuli loo
kõlgusehe joo :,:
Minakõne ka
mano magama.

Tätä väl'lä tul'l
suurõ nuiaga.

Hirme härme jo
mullõ pääle tul'l.

Minakõne ka
mõtsa plagama

Susi mõtsan ol'l,
põõsa takast kai.

Kohes ma no lää
taivahe ei saa?

Põrguhe ma lää
Saksu teenimä

Saksa katlan kei,
tuld neil alla tei
Leanne jällegi:

Mu isa imetegija
Mu ema imenägija
Tegi mulle imekasuka
Üks nahk oli ületsid pidi
Kaks nahka olid karutsidpidi
Teine nahk oli teisipidi
Siis läksin Kirbla kirbutieda
Laikküla laket maanteed mööda
Kes tulid vastu heitsid risti
Nüid tuleb kurat kiriku
Paharett tuleb palveelle
Langepale laalekotta
Lauri, Siimu palvel jällegi:

Muud panid muud panid vennikäne
Muud panid mustad saani ette
Täied täkud talla ette
Ja siis soitsid nad kiriku
Ma panin ma panin vennikäne
Ma panin kerbu kresla ette
Täi aga tüövankri ette
Ja siis soitsin ka kiriku
Kohe soitsin koori peale
Sealt mina kargasin kantsli peale
Ja mina aasin altarisse
Inimesed hirmusid
Ja kogudus siis kohmetas
Hahahahaha..
siis kõlas:

Kaks armastajat juhtusid kord kokku metsateel
Tai rudi tai rudi trallallaa miks sina mind ei armasta
Nemad puu alla maha istsivad, ei julgenud rääkida
Viimaks Kustav ütles Iidale: miks sa ei ole kurb
Ma homme laulatusele sõidan oma pruudiga
Siis Iida ära ehmatas, näost valgeks läks kui kriit
Ta tõusis puu alt ülesse, läks oma kambrisse
Kui äripäev oli mööda läind ja pühapäev oli tulnud
Siis istus Iida akna all ja kammis oma pääd
Siis nähti eemalt tulemas Kustav, pruut ja pulmarong
Iida viskas kammi lauale, lõi juuksed seljale
Ta elavalt toast välja läks, surnult kanti tagasi
Kui pühapäev oli mööda läind ja kesköötund oli tulnud
Siis seisis Iida kurblik vaim Kustavi voodi ees
Siis teise päeva hommikul Kustav ütles naisele:
Ma täna öösel kohutavat und olen näind, nii hirmsat koledat
Meie tuba oli pisikesi loomi täis, kõik veripunased
Siis toodi sõna Kustavil – sinu vana pruut on surnud
Kustav tõusis voodist ülesse, läks Iidat vaatama
Mamma viis ta papa kambrisse, kus Iida magas nüüd
Kustav langes maha põlvili, et anda Iidal suud
Iida kolm venda ütlesid, mis otsid sina siit
Suud anna oma naisele ja mitte Iidale
Kustav haaras põuest volveri, lõi endal rinnusse
Noor naine jäägu leinama, mina suren Iidaga
Kaks armastajat surivad, ühte hauda maeti
Seejärel lauldi:

Kord läksid kolm sõpra, kord läksid kolm sõpra,
:,: kord läksid kolm sõpra üle Koivamaa jõe. :,:
Ja sõprade majja ja sõprade majja,
:,: ja sõprade majja siis viis nende tee. :,:
Oh mamma mis maksab, oh mamma mis maksab,
:,: oh mamma mis maksab teil õlu ja viin. :,:
Kas on teie ilus, kas on teie ilus,
:,: kas on teie ilusam tütar ka siin. :,:
Meil õlut ja viina, meil õlut ja viina,
:,: meil õlut ja viina on rohkem kui lund. :,:
Aga tütar see magab, aga tütar see magab,
:,: aga tütar see magab juba igavest und. :,:
Siis läksid nad kambri, siis läksid nad kambri,
:,: siis läksid nad kambri, kus ta lamas kirstu sees. :,:
Ja võtsid tal räti, Ja võtsid tal räti,
:,: Ja võtsid tal rätiku silmade pealt. :,:
Ja andsid ta närtsind, ja andsid ta närtsind,
:,: ja andsid ta närtsinud huultele suud :,:
Kui elasid olid, kui elasid olid,
:,: kui elasid olid, olid kaunim kui kuld. :,:
Nüüd lamad sa kirstus, nüüd lamad sa kirstus,
:,: nüüd lamad sa kirstus, oled mustem kui muld. :,:
Siis läksid kolm sõpra, siis läksid kolm sõpra,
:,: siis läksid kolm sõpra, kuhu viis nende tee. :,:
Oliver laulis:

Haanja miis vidi lubjakivve
Kolm päivä Võrole
Haanja miis läts tiganiku puuti
Oma kolme kopkaga
Tahtse osta püksünöpse
Uma higivaiva iist
Haanja miis nägi silgupüttü
Tiganiku leti iih
Haanja miis pallõl puutisaksa
„Esänd lupa tsurgata!”
„Tsurka no tsurka Haanja miis
Uma leiväpalokõist!”
Laul sai otsa laul läks mõtsa
Ei lää inämb edäsi
Lehekülg: sissejuhatus ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5