AMS - kõigile laulumeestele!
 

Värsked uudised:
 

 


Arhailise Meestelaulu Selts

Põhikiri

1. Üldsätted
1.1 Seltsi nimi on Arhailise Meestelaulu Selts (edaspidi AMS).
1.2 AMS asukoht on seal, kus asuvad parasjagu seltsi liikmed.
1.3 AMS on vabatahtlik meeskodanike ühendus, mille liikmete eesmärgiks ja sisemiseks sooviks on vanema laulutraditsiooni säilitamine, uurimine ja praktiseerimine, teistele edasiõpetamine ja õppimine.
1.4 AMS võtab korraldada vastavasisulisi üritusi ja olemisi enda poolt valitud ajal ja kohas.
1.5 AMS seltsi liikmeil ei ole ega saa kunagi olema ühtegi liikmemaksu ega muud varalist või füüsilist kohustust oma ühenduse ees.

2. Lähtekoht, eesmärk, suund
2.1 AMS moodustus jõulukuul 2005. aastal, kui trobikond allakirjutanud mehi oli päri, et lisaks kooslaulmisele on vaja hakata suuremaid tegusid tegema ning arhailist vähegi säilinud ja lauldavat meestelaulu kodudest, kõrtsidest ja leiliruumidest välja tuua.
2.2 AMS liikmed on seisukohal, et meeste vanem laulutraditsioon vajab säilitamist ja au sees hoidmist nüüd ning edaspidi, kuniks meesisikuid veel vähegi maailmas kohata võib.
2.3 AMS liikmed tahavad samuti näidata, et regi- ja uuemad rahvalaulud meeste suust sugugi kadunud pole.
2.4 AMS liikmed pärandavad oma õpitu ja kogetu edasi ka teistele püüdlikele õppidatahtjatele.
2.5 Eesmärkide saavutamiseks ja suuna hoidmiseks korraldab AMS ühiseid lauluõhtuid ja kontserte. Samuti teeb AMS koostööd teiste samalaadsete gruppide, ansamblite ja seltsidega.

3. Liikmed
3.1 AMS liikmeks võib astuda iga mees, kes tunneb end piisavalt mehelikuna säärase seltsi jaoks.
3.2 Liikmeks astumiseks tuleb end registreerida AMS foorumi võrguleheküljel (http://meestelaul.metsatoll.ee/foorum/) või saates vastavasisulise kirja seltsi asutajaliikme Lauri Õunapuu aadressile (kontakt allpool).
3.3 Seltsi liikmetel on õigus seltsist lahkuda ja/või liikmeks astuda ilma sellest eelnevalt ette teatamata.
3.4 AMS liikmed ei pea tingimata laulda oskama.
3.5 AMS liikmed vaatavad kõigele (ka käesoleva põhikirja punktidele) läbi terve mõistuse ja huumori prisma.
3.6 AMS liikmed on sõbralikud teiste kaaskodanike vastu, hoiduvad tülist ning hoiavad oma kalleid kaasasid ja õrnu naisolevusi. Samuti hoiavad loodust, oma esivanemate mälestusi ja pühi paiku.

Lauri Õunapuu
Tallinnas, detsember 2005
e-post: varulven[ät]metsatoll.ee

Allakirjutanud asutajaliikmed:

Jako Reinaste
Juha Jyrkäs
Jüri Metssalu
Kristjan Agu
Lauri Sommer
Lauri Õunapuu
Mart Oruaas
Mihkel Soon
Märt Viljaste
Neeme Kahusk
Ott Heinapuu
Siim Sarv
Tanel Kislov
Tiit Saare
Vaiko Välli
Valdis Laan
Valdo Valper
Viljar Saare