Autor
Sõnum
Lauri Õunapuu

Avatar
Sõnumeid:2726
:: Tsiteeri ::
Teema: Kas tead minu kallike kaugel
Mitmes erinevas versioonis tuntud laul, mis suurema populaarsuse saavutas pärast meeskvarteti "Ki-Ki" esitusi, kas viimane kvartett esitas üldse aga sama lugu, oleks hea teada..

[www.e-kultuur.ee]

"Ki-Ki" esitatu "Neiuke, nooruke - kallike kaugel" olla väidetavalt Paul Tammeveski sõnadele ning viisile:


Järva Teataja (1926-1944), nr. 57, 22 mai 1943:

/../
Edasi esitas G. Metssalu kapelli saatel P. Tammeveski Kallike kaugel", milline publiku tungival soovil tuli kordamisele. Kapelli poolt esitatud rumeenia rahvusmuusikale järgnes..
/../

Sakala (1878-1940), nr. 104, 14 juuli 1943:

/../
V. Leemetsa „Lii ja kompanii" ja Paul Tammeveski ..Kallike kaugel" andsid eelmistele lauludele tõhusat lisa. Kui märkida, et kõik need sõdurilaulud esitati vokaalselt hääl tasemel seisvalt kvartetilt, kus iga ansambliliige oli omaette solist, ning kus kvarteti koosiaul ja diktsioon oli arendatud tunnustustväärivale tasemele, on arusaadav, miks publik nii kava esimeses kui ka teises osas nõudis rindemeeste kvartetilt üksmeelselt kõigi laulude kordamist ja lakkamatu järelandmatutega lisapalu.
/../

Samuti on Tammeveskile omistanud autorlust Inda Kõiva oma laulikutes, ent tema uuringud ei ole muidugi olnud kunagi kuigi põhjalikud, siiski väga tänuväärsed. Inda on info võtnud ilmselt Roman Toi väga mahukast "Laulikust", välja antud Kanadas.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lauri Õunapuu
lauri[ät]metsatoll.ee
+372 56155559
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
16.12.15, 18:25
Lauri Õunapuu

Avatar
Sõnumeid:2726
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Kas tead minu kallike kaugel
Sõnad ka:

Kas tead, minu kallike kaugel,
kui väga mina armastan sind?
Sinu pärast mul pisarad laugel
ja kurvasti tuksub minu rind.

Kas tead, minu kallim, ma kannan
sinu pilti oma südame sees.
:,: Ja õhtul, kui voodisse heidan,
ta uneski seisab minul ees. :,:

Sind tahaksin alati näha,
keda armastan hingest ja väest.
Nii kaua kui taevas on tähed
ja õhtuti hiilgavad need.

Sa oled kui õhtune päike,
kui ilusam eedeni õis.
Sa oled kui lilleke väike,
mis üleni õisi on täis.

Ma tean, et sa põlgad mind ära,
ma tean, et sa ei armasta mind.
Ma tean, et sul on üks teine,
sinul õigus on põlata mind.

Oh põlga, mu kallim, kuid siiski
jääb tuksuma sulle minu rind.
Nüüd oled sa kadunud mulle,
kuid iial ei unusta sind.

***

laulule on rahvalikes variantides lisatud meeletult erinevaid salme..

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lauri Õunapuu
lauri[ät]metsatoll.ee
+372 56155559
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
16.12.15, 18:28
Lauri Õunapuu

Avatar
Sõnumeid:2726
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Kas tead minu kallike kaugel
..mispärast tundub Paul Tammeveski autorlus kahtlasevõitu, on see, et laul ilmus juba 1905 a. "Uues Neidude laulikus", arvestades Pauli sünniaega ( [et.wikipedia.org] ) oleks Tammeveski laul pidanud üldiselt tuntuks saama enne tema seitsmeaastaseks saamist.

Tammeveski kasutab oma loomingus aga väga palju rahvalikke salme-meloodiaid, veenduge ise:

[arhiiv.err.ee]

..seal on toodud ka "kallike kaugel" eelviimase lauluna. (ilma viimaste salmideta)

Seega - kes teab laulu kohta paremat pakkuda, andke teada.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lauri Õunapuu
lauri[ät]metsatoll.ee
+372 56155559
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
16.12.15, 18:31
Lauri Õunapuu

Avatar
Sõnumeid:2726
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Kas tead minu kallike kaugel
Unustasin mainida, et laulu osa ühtib teise tuntud lauluga, samuti avaldatud 1901-... a laulikuis pealkirjaga "Armu õnnetus":

Armu õnnetus.

Kui wäga nii armas sa mulle.
Ei wõi ma sul ütelda nüid.
Suud anda ei tohi ma sulle.
Siis oleks mul wististi süid!

Sul rikmata alles õrn tundmus,
Ja puhas su süda on weel;
Ei tea, mis murede sundmus —
Su süita ja lapselik meel!

Weel puut'mata wõrkude paelust
Ja ilmast, mu hellake siin;
Ei tunne sa kurjust, ei õelust.
Ei tea, mis südame piin.

Su elu rõõm pole weel hilja.
Saad tundma wahest seda kõik weel.
Sul saatus wõiks külida lilla.
Õnn õrnalt wõiks õitseda eel!

Wõiks kuldne su tulewik olla.
Wõiks auuga ehti sind pärg;
Wõiks peagi kätte sull' tulla
Üks õnnis ja õnnelik järg.

Mul aga elutee on tume.
Ja külitud ohakaid täis!
Ei selle tee lõppu ma tunne.
Ei lehka ka üksegi õis!

Ei sina mull' meelest ei lähe,
Sind igatseb süda ja meel!
Nii kaua kui taewas on nähe,
Ja hiilgawad tähed mu eel!

Kui aga kord lahkuwad pilwed
Ja näha on elustaw päik'.
Siis ärkawad kurbtusest lilled.
Õnn naeratab jälle nii waik.

Ehk julgen siis paludes hüüda:
Jäe sõbraks ja truiks mull' sa!
Siis hõiskama saab minu süda,
Kui wiibida su rinnal wõin ma.

Kui siisgi mull' seda ei luba
See salalik saatuse loos.
Et õnneks mull hõisata juba
Wõiks eluteel üksegi roos!

(1901 a Lõbu Laulik)

järgnevatel aastatel on laulikuis juba kohendatud sõnade rütmi ning mõni mõte on läinud hägusamaks. Võimalik et enne 1901 a ei olnud luuletus veel lauldav.

***

viimasest laulust on tehtud paroodia, kus esimesed salmid annavad aimu kujutledava neiu kallal toime pandavatest fantaasiatest, viimases salmis aga selgub, et lauldi hoopis ahjust..

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lauri Õunapuu
lauri[ät]metsatoll.ee
+372 56155559
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
19.12.15, 16:37
Wiking

Sõnumeid:171
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Kas tead minu kallike kaugel
See err.ee oli küll tore ja hariv kuulamine, ei teagi nüüd, kas need ikka kõik olid tema enda lood, pigem olid paljud ehk arrandzheeringud tema orkestrile. Arvan lihtsalt.
Põhihitti "Paula, sul on poisipea" aga seal polnudki.
"Kallike kaugel" on mul aga kuskilt ka meelde jäänud, et see I Ilmasõja-aegne lugulaul.
Võru - tüüpi lõõtsa mehed mängivad seda loomulikel põhjustel ainult duuris ja ka viis on teine siis ( tean kahte varianti).
06.01.16, 02:36
Lauri Õunapuu

Avatar
Sõnumeid:2726
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Kas tead minu kallike kaugel
Jakob Liivi luuletus "Kaugel", omab õrne sarnasusi:

Kaugel.

Kaugel, mu kallike kaugel.
Enam ei näe sind silm!
Pisar mull paisunud laugel.
Waimus kui wäsind maailm. —

Tere! Sa tõuseja paike.
Nägid mu kallimat Sa?
Terwita taewalik läige
Teda, kui näed ehk ka.

Tundke ka teiegi tuuled.
Seda mis rinnas mull keeb.
Wiige, mis hüidwad muu huuled
Neiule, rõõmu see teeb.

Saatus kui wali ja wilu.
Minule olla Sa wõid.
Riisusid õntsama ilu.
Walu ja waewa mull tõid.

Wiru-Triigis, 28. Januaril 1882.

**

Hiljem on Liiv pealkirjastanud luuletuse kui "Kallima kalmul", ning lisanud salmi:

Surnud on surejaist kenam...
Leinake, tähed ja kuu!
Armsam ei ela mul enam,
Muld on ta suudeldud suu!...

**

Liivi luuletustes hakkab muuseas silma ohtra "kaugel-laugel" riimi kasutus, millele jõuab peaaegu järgi ainult Elise Auna sama riim.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lauri Õunapuu
lauri[ät]metsatoll.ee
+372 56155559
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
26.04.19, 09:02
Lauri Õunapuu

Avatar
Sõnumeid:2726
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Kas tead minu kallike kaugel
3.11.1892 "Valguse" lisaleht ilmub aga anonüümne luuletus (teistel numbritel on luuletuste all autorid olemas, siin mitte):

Kauge armukesele

Oh tunned sa, kallike, kaugel,
kui väga ma igatsen sind!
Su pärast mull pisar on laugel
Ja tugewalt tuksub mu rind.

Ma päewal, mu inglike, peidan
Su pilti mu südame sees,
Ja õhtul kui woodi ma heidan,
Siis ilmud sa unes mu ees.

Ma kardan, mind murrab wist mure,
Kui mina sind warssi ei näe;
Saan näha sind — ei ma siis sure:
Siis elu ja õntsus mull käe.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lauri Õunapuu
lauri[ät]metsatoll.ee
+372 56155559
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
26.04.19, 09:16
Postita
Sinu nimi:
Sinu epost:
Teema:
Message Body
Spam prevention:
Please, enter the code that you see below in the input field. This is for blocking bots that try to post this form automatically.
 *******  ********  ********  ******  **   ** 
 **   ** **   ** **   ** **  **  **   ** 
    ** **   ** **   ** **     **   ** 
 *******  **   ** ********  **  **** ********* 
    ** **   ** **   ** **  **  **   ** 
 **   ** **   ** **   ** **  **  **   ** 
 *******  ********  ********  ******  **   **