Autor
Sõnum
Lauri Õunapuu

Avatar
Sõnumeid:2093
:: Tsiteeri ::
Teema: Selle laia ilma sees tütarlaps näeb mõnda
Rahvalaul, mis on tuntud meil Kihnust pärit variandiga, mille laulsid kuulsaks omalajal Kukerpillid:

[www.kukerpillid.ee]

Selle aga laia ilma sees
tütarlaps näeb mõnda.
Mehel aga minnes silmad vees
saab tema häda tunda.

Mõni aga rumal poisike
võtab noorelt naise.
Ise tema loll ning väetike
astub neiu ette.

Ütleb - tule minule,
ma abikaasaks sinule.
Pulmad ausalt peetud said,
rahvast palju kutsustud.

Paari ööd mind kaissu võttis
ja siis jälle maha jättis.
Läheb aga kõrtsi, lakub täüs,
röögib, karjub nagu veis.

Luua eest mind kätte võttis
ja siis mööda tuba nühkis.
Võtab laia rihma vöölt,
näitab mehe valitsust.

Pealt tema näha vaikne mees,
aga ussi süda sees.
Teine niikui tiiger põesas,
aga truudus südames.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lauri Õunapuu
lauri[ät]metsatoll.ee
+372 56155559
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
03.12.15, 17:25
Lauri Õunapuu

Avatar
Sõnumeid:2093
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Selle laia ilma sees tütarlaps näeb mõnda
Ilmunud 1871 a. laulikus "Noor Laulja : Rahwa rõõmuks ja õpetuseks ajalikus elus" (samuti 1881 a. Laulu Taskus, kuhu on märgitud autoriks W.T. (Thomson), võimalik et ilmunud ka Thomsoni varasemas laulikus (viide all))

Õnnetu noorik.

Kuulge naesed! ilma sees
Tütarlaps näeb mönda.
Mehel minnes silma wees
Saame häda tunda.
Mees kas olgu höel ehk hea,
On ta ika naese pea.

Möni rumal poisike
Wötab noorelt kätte,
Ehk kül lol ja tossike,
Astub neitsi ete,
Ütleb: luba ennast mull',
Abikaasaks jään ma sull!

On ta siis jo päewa wiis
Liha röömu maitsuud,
Kuri hakkab paistma siis
Mis, ta enne kaitsnud
Siis on waese naese palk
Iga päine söim ja malk.


Olin puhas neitsike,
Ilus noor ja waga,
Õnnelikult elasin
Eide selja taga.
Sealt mind leidis kuri silm,
Ja mind pettis see maailm.

Ühel priske Pojake,
Aga laisk ja paha;
Sellest mõtles emake:
Mis wõin temal teha,
Ütlen: Poeg, et wõta naest,
Aga rikast, mite waest.

Waata, seal on neitsike,
Eit siis pojal ütles,
Wõta kätte, poisike. —
Sest mind rikaks mõtles.
Too see naeseks omale,
Nende wara siis meil käe.

Siis mul tuli kosja see
Peiuke nii priske.
Aga mõtles mehike,
Põle see weel miske,
Et ma teda omaks saan,
Waid ta wara himustan!

Kui siis saime laulatud,
Pulmad uhkest peetud,
Palju wõõraid palutud,
Mitmed naljad tehtud.
Ta oli mo, ma tema kaa,
Kuis aga läks meil eluga?

Esmalt mees kül mõnda ööd
Mind ta kaissu wöttis;
Warsi töusid kurjad tööd,
Ta mind maha jättis.
Kortsu mööda ümber käis,
Lakkus, hooras nagu weis.

Kui siis pärast poole ööd
Kaasa koju tuli,
Wötis köwa rihma wööd,
Näitas mehe woli.
Et kül nutsin haledast,
Sõimas ta weel koledast.

Luaks ta mind wöttis siis,
Pühkis mooga tuba,
Ütles: nii on meeste wiis,
Kas ma küsin luba?
Peiglad palge rõhus ta.
Et mul silmist wesi kees.

Palusin kül: meheke!
Miks sa mind ni wihkad?
Olen noor ja kaunike,
Keda sa weel ihkad?
Minust saab kül sinule,
Ole meheks minule.

Ei see aitnud midagit,
Teda wöitis kuri,
Keik mu rist ja silma weed
Olid temal nali.
Ütles: sind ma polege
Armastanud ialge.

Siis mo süda lõhkes sees,
Silmist woolas wesi,
Olen naene? — on mul mees?
Kuis nüüd käib mo käsi:
Hoidku iga tütarlast
Jumal seda nägemast!

Wimaks isa, ema mind
Wõtsid koju jälle,
Kus ma nüüd kui kistud lind
Mõtlen selle peale:
Mis on waene tütarlaps,
Teda riknb poisi jops.

Tütarlapsed, waadake
Mehel minnes ete,
Kellel ennast annate
Elu ajaks kätte,
On see mees wõi kiwwi, pu,
Ehk üks tige koera luu.

Mehe Poeg, kui kosja lääd.
Katsu enast läbi,
Et sa seega, mis sa teed,
Ei too meestel häbi;
Wara Pärast, kes siin naest
Wõtab, selle süda paest.

Kes ei tunne armastust,
Ei sa rõõmu elu,
Waid kõik häda, kurwastust,
Waewa ning kaa walu
Toob see naesel ning kaa sull',
Usu wend, et õigus mull'.

Kellel õige armastus
Oma kaasa wastu,
Ei siis ükski warandus
Selle ete aita. —
Rööm ja ön köik selle käes,
Kes on armas naese mees.

***

Arvatavasti on laul tõlkega edasiarendatud saksakeelest. Autor W. Thomson. (Avaldanud ka "Armsad aialikkud laulud : wagga süddame römustamisseks ja tullusaks öppetusseks. Kännad juttud ja laulud ma-rahwa römuks ja öppetusseks" W. Thomson"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lauri Õunapuu
lauri[ät]metsatoll.ee
+372 56155559
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
03.12.15, 17:41
Lauri Õunapuu

Avatar
Sõnumeid:2093
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Selle laia ilma sees tütarlaps näeb mõnda
Esimene salm pea sama, mis "Oma noore ea sees võtsin noore naise" laulul:

[meestelaul.metsatoll.ee]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lauri Õunapuu
lauri[ät]metsatoll.ee
+372 56155559
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
03.12.15, 17:42
Lauri Õunapuu

Avatar
Sõnumeid:2093
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Selle laia ilma sees tütarlaps näeb mõnda
Woldemar?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lauri Õunapuu
lauri[ät]metsatoll.ee
+372 56155559
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
03.12.15, 18:15
Postita
Sinu nimi:
Sinu epost:
Teema:
Message Body
Spam prevention:
Please, enter the code that you see below in the input field. This is for blocking bots that try to post this form automatically.
 **   ** ********  ********  **    **  ** 
 **   ** **   ** **   ** **     ** ** 
 **   ** **   ** **   ** **     ****  
 **   ** ********  ********  **      **  
 **   ** **   ** **     **      **  
 **   ** **   ** **     **      **  
 *******  ********  **     ********   **