Autor
Sõnum
Urmo Kütismaa

Avatar








Sõnumeid:149
:: Tsiteeri ::
Teema: Kui üks kord oli jürikuu
Koeru khk, võhmutav, Metsal- k Marie Hagelberg



Kui üks kord oli jürikuu
siis puhus valjust põhjatuul,
siis Tartu poole sõitsin ma
ja jõudsin edasi kui kuul.

Ühes külas kinni pidasin
ja hobust talli vedasin
et sööta sõidu ruunakest
ja kosutaks ta kondikest

Ma kaua aega vaatama jäin
see kena neiu mängu peal,
kus neiud mängu tegivad
ja ise nalja nägivad.

Üks oli kahvatu kui surm
sest teda oli koormant peiu arm
See teine oli madal paks
sest tusa tütrest saab üks saks

Kui paari aastat õpib ta
siis mõistab juba õmmelda
sest kolmandast saab tühi nokk
tal pikem alumine mokk

See neljas oli nagu nui
ma teda nägin mullu sui
Suurt viga olnud viiendal
ta oli ümarik kui pall

Üks tantsi meie Repuga
ja katsus teda näpuga
Las aga peale hullata
ega minul sest pole kade meel

Parimat
22.10.13, 12:20
Lauri Õunapuu

Avatar








Sõnumeid:2746
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Kui üks kord oli jürikuu
See on lõuna Tartu poolt pärit laul, tüüpiline vorm: "Ma käisin pisut Pihkva maad ja setukeste piiri peal"
Võimalik et kirjandulikku algupära.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lauri Õunapuu
lauri[ät]metsatoll.ee
+372 56155559
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
22.10.13, 14:52
Urmo Kütismaa

Avatar








Sõnumeid:149
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Kui üks kord oli jürikuu
:)

Parimat
23.10.13, 13:42
Lauri Õunapuu

Avatar








Sõnumeid:2746
:: Tsiteeri ::
Teema: Re
:,: See juhtus külmal küünlakuul,
kui puhus tubli põhjatuul. :,:

Ma sõitsin pisut Pihkva maad
ja setukeste piiri pool.

Ühes kohas mina kinni pidasin
ja hobust talli vedasin.

Et sööta sõiduruunakest
ja kosutada kondikest.

Seal nägin palju nooremaid
ja lustipidu pidajaid.

Mis tempe nad kõik tegivad,
mis nägu nad kõik olivad.

Üks oli nii kui suuriskokk,
tal pikem alumine mokk.

Ja teine lühike ja paks,
kui mätaskaru - meie saks.

Ja kolmas nagu tukunui,
ma ngin teda mullusui.

See neljas kahvatand kui surm,
tal vaevaks oli jala-arm.

Suurt viga ei old viiendal,
tal silmad peas kui sitikal.

Kõik minu otsa vaatasid,
mind omaks armuks arvasid.

Ma ütlesin: "Ärge arvake,
ei teie arm ei ole ma."

"Mu pruut on ära kaugel siit,
kakssada tuhat versta viit."

(Koeru)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lauri Õunapuu
lauri[ät]metsatoll.ee
+372 56155559
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
08.03.23, 18:37
Urmo Kütismaa

Avatar








Sõnumeid:149
:: Tsiteeri ::
Teema: Kui üks kord oli jürikuu
Lauri kas viisi nooti ka ?
Huvitab kas viis on sama.

Parimat
20.03.23, 08:00
Lauri Õunapuu

Avatar








Sõnumeid:2746
:: Tsiteeri ::
Teema: Re
Ta on pea igalpool veidi isesuguse viisiga, kuna ei ole suulise levikuga vaid Mats Tõnissoni "Eestlaste laulikust", 1885. Mille ta olevat muidugi "rahva seast" korjanud, ent mine tea.. võimalik, et on miskine tõlge või siis tore luule.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lauri Õunapuu
lauri[ät]metsatoll.ee
+372 56155559
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
20.03.23, 13:54
Lauri Õunapuu

Avatar








Sõnumeid:2746
:: Tsiteeri ::
Teema: Re
Tõnissonil on märge, et laulda viisil: "Kui seisan pikal pimel ööl", mis on Friedrich Silcheri viis ja Wilhelm Hauffi tekst: "Steh ich in finstrer Mitternacht" ("Treue Liebe", 1826, töötlus rahvalaulust, avaldatud: "Zwölf Volkslieder für vier Männerstimmen"). Meil lauldud ka kui: "Nüüd hüüdja hääl käib heledast", ehk soome "Hämäläisten laulu".

Tõnissoni tekst:

Setukeste lugu.
(Wiisil: Kui seisan Pikal Pimel üöl.)

See juhtus külmal Küinla-kuul,
Kui puhus tubli põhjatuul,
Et sõitsin Setukeste teel,
Kus pisut Pihkwa piiri weel.

2. Kui külas kinni pidasin
Ja hobust talli widasin,
Et sööta sõidu-ruunakest
Ja kosutada kondikest.

3. Seal nägin palju nooremaid
Ja lusti-mängu mängijaid,
Kuis nemad tempa tegiwad,
Mis nägu kõik nad oliwad:

4. Üks oli kahwatand, kui surm —
Tal waewaks olnud sala-arm.
Ja teine suur, kui Surju kokk,
Tal pikem alumine mokk.

5. Waat', k o l m a s oli jäme, paks,
Kui mätas-karu, meite saks;
Noh, neljas nii kui tuku-nui,
Ma nägin teda mullu sui.

6. Suurt wiga polnud w i i e n d a l ,
Kell silmad, nii kui sihtijal.
Kõik minu peale wahtisid,
Mind omaks armuks arwasid.

7. Ma hüitsin: ärge arwake,
Ei mina teid ei armasta!
Mu pruut on üsna kaugel siit,
Kakssada wersta, kümme wiit.

Rahwa suust: M. Tõnisson.

Õpetus: Poiss on nii kaua üksi ringi keskel, kui neljat
salmi laulma hakatakse. Siis wõtab ta iga paari sõna laulmise
ajal ühe neiu ringisse, tansib temaga ja saadab jälle wälja.
Seitsmenda salmi laulab poiss üksi ja lähäb siis mängijate seast ära.

Sama Matsi märgitud saksa viisiga on lauldud nii Anna kui Põlva khk.

"Steh ich in finstrer Mitternacht" tõlge koos noodiga ilmus 1876: "Laulud kahe ja kolme häälega ja kaanonid. 2. jagu" (107), autor Jaan Jung.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lauri Õunapuu
lauri[ät]metsatoll.ee
+372 56155559
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
20.03.23, 14:13
Postita
Sinu nimi:
Sinu epost:
Teema:
Message Body
Spam prevention:
Please, enter the code that you see below in the input field. This is for blocking bots that try to post this form automatically.
 ******** ******** **   ** **  ** ******** 
 **  **   **   ** ** **  ** **  **   ** 
   **    **   ** ** **  ****  **   ** 
  **    **   ** ** **   **   ******** 
  **     **   ** ** **   **   **   ** 
  **     **   ** ** **   **   **   ** 
  **     **   *** ***   **   ********