Autor
Sõnum
Timo Kalmu

Sõnumeid:1369
:: Tsiteeri ::
Teema: Muusika- ja Teatriakadeemia pärimusmuusika sisseastumine
28.06.2017 14.00 C-105
PÄRIMUSMUUSIKA / bakalaureuseõpe / sisseastumiseksam:

1. Eriala

Sisseastujal on pärimusmuusikat õppima asudes võimalik spetsialiseeruda kas pillimängule (muusikainstrumendile) või rahvalaulule. Oma valikust annab üliõpilaskandidaat eksamit alustades komisjonile teada. Sisseastuja peab esitama kõik lood ilma nootide või muu abimaterjalita.

Eksam koosneb järgmistest komponentidest:

•pillimäng ja laul: ◦instrumendile spetsialiseeruv üliõpilaskandidaat peab: ◦esitama ühe pala kohustuslike palade hulgast: Ai-niga-naga (Tori), Pulmamarss (Kuusalu), Võru reinlender ehk Kevadel kui maikuupäevad, Külapolka (Karl Kikase repertuaarist);
◦esitama vabal valikul kaks pala, mis peavad sisaldama improvisatsioonilist lõiku (lubatud on maksimaalselt kahe kaasmängija kaasamine ühes loos);
◦mängima järgi kohapeal kuuldava pärimusmuusika stiilis meloodia ning improviseerima teise hääle kuuldavale meloodiale;
◦komisjoni soovil näitama oma tehnilisi oskusi erialapillil (nt etüüdi või heliredelite mängimine) või esitama mõne täiendava loo (nt konkreetse pilliloo tüübi või eesti pärimusmuusika stiilinäite);
◦näitama lisapilli valdamise oskusi (soovitav);
◦laulma ühe vabalt valitud saateta laulu pärimusmuusika stiilis;

◦laulule spetsialiseeruv üliõpilaskandidaat peab: ◦esitama ühe regilaulu kohustuslike laulude hulgast: Loomine, Suur tamm, Tähemõrsja;
◦esitama vabal valikul kaks laulu, millest üks võib olla saatega (lubatud on maksimaalselt kahe kaasmängija kaasamine);
◦laulma järgi kohapeal kuuldava pärimusmuusika stiilis meloodia ning improviseerima teise hääle või saate kuuldavale meloodiale;
◦komisjoni soovil esitama mõne täiendava laulu (nt konkreetse laulustiili, -tehnika või -tüübi näite);
◦esitama ühe vabalt valitud instrumentaalpala pärimusmuusika stiilis mistahes pillil;


•teooriatest, mille käigus üliõpilaskandidaat peab: ◦tegema harmoonilise analüüsi akordimärkide põhjal;
◦kirjutama teise hääle noodistatud meloodiale;
◦noodistama kuulmise järgi lihtsama rahvalaulu või pilliloo;
◦pärimusmuusika stiilis meloodiat kuulates kirjalikult täitma lüngad;
◦kirjutama teise hääle meloodiale kahehäälse pala kuulamise põhjal.

•vestlus (kollokvium), mille käigus peab üliõpilaskandidaat tutvustama oma õppimise eesmärke valitud erialal ning vastama pärimuskultuuri puudutavatele küsimustele.

Eksamikomisjon hindab ja arvestab:
◦esituse ladusust ja stiilitunnet;
◦esituse kunstilisi aspekte ja väljenduslikkust;
◦erialaspetsiifiliste tehniliste oskuste ja võimete taset;
◦kandidaadi isiksuslikku interpretatsioonilist ja tehnilist võimekust;
◦kava vastavust nõuetele;
◦pärimuskultuuri valdkonnas orienteerumist.

Eksamit hinnatakse skaalal 0-10 punkti. Akadeemiasse on vastu võetud üliõpilaskandidaat, kes kogub vähemalt 7 punkti.
30.05.17, 19:54
Timo Kalmu

Sõnumeid:1369
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Muusika- ja Teatriakadeemia pärimusmuusika sisseastumine
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia pärimusmuusika erialale saab kandideerida juba alates 5.juunist.
Kasuta kindlasti võimalust, sest lisaks pärimusmuusika õppele saad siit majast endaga kaasa noppida ka teadmisi ning kogemusi muudelt erialadelt.

[www.facebook.com]Muudetud 1 korda. Aeg: 30.05.17 19:58 kasutaja: Timo poolt.
30.05.17, 19:55
Timo Kalmu

Sõnumeid:1369
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Muusika- ja Teatriakadeemia pärimusmuusika sisseastumine
Teadmiseks sisseastujale
•Täiskoormusega õppimine on eestikeelsetel õppekavadel tasuta. Vaid teise kõrghariduse omandamine võib teatud tingimustel olla tasuline.
•Bakalaureuseõppesse astujal peab olema lõpetatud keskharidus. Riigieksamite tulemusi sisseastumisel ei arvestata, kuid kõigil erialadel toimuvad juuni lõpus sisseastumiseksamid. Tallinna Muusikakeskkooli, G. Otsa nim Tallinna Muusikakooli ja H. Elleri nim Tartu Muusikakooli lõpueksamid lähevad paljudel erialadel arvesse sisseastumiseksamina.
•Sisseastujalt ei nõuta muusikalist keskharidust tõendavat dokumenti (Tallinna Muusikakeskkooli, G. Otsa nim Tallinna Muusikakooli või H. Elleri nim Tartu Muusikakooli lõputunnistust), ehkki suurem osa muusikaerialasid eeldab sellel tasemel ettevalmistust. Siiski on terve rida erialasid (muusikapedagoogika, pärimusmuusika, laul, elektroakustiline ja audiovisuaalne kompositsioon, muusikateadus), kus sisseastumiseks piisab (laste)muusikakooli või süvaõppega muusikaklassi tasemest.
•Kui kahtled oma võimetes, tutvu eksaminõuetega siinsamas EMTA kodulehel. Vajadusel pöördu vastuvõtusekretäri või vastava eriala õppejõu poole ning võta osa väljakuulutatud ettevalmistuskursustest ja konsultatsioonidest.

[www.ema.edu.ee]Muudetud 1 korda. Aeg: 30.05.17 19:56 kasutaja: Timo poolt.
30.05.17, 19:55
Timo Kalmu

Sõnumeid:1369
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Muusika- ja Teatriakadeemia pärimusmuusika sisseastumine
Noh nüüd jalad kõhu alt välja ja vutt-vutt!

[www.facebook.com]
28.06.17, 10:30
Postita
Sinu nimi:
Sinu epost:
Teema:
Message Body
Spam prevention:
Please, enter the code that you see below in the input field. This is for blocking bots that try to post this form automatically.
 **  ** **  ** **   ** **   ** **  ** 
 ***  ** ***  ** ***  *** **   ** ***  ** 
 **** ** **** ** **** **** **   ** **** ** 
 ** ** ** ** ** ** ** *** ** **   ** ** ** ** 
 ** **** ** **** **   ** **   ** ** **** 
 **  *** **  *** **   ** **   ** **  *** 
 **  ** **  ** **   **  *******  **  **