Autor
Sõnum
Timo Kalmu

Sõnumeid:1377
:: Tsiteeri ::
Teema: ?15-20 okt Hõimupäevad 2012
[www.fennougria.ee]

Üleskutse uue riikliku tähtpäeva tähistamiseks

Kaunis tava tutvustada oktoobrikuu kolmandal nädalal hõimurahvaid ja nende kultuure sai alguse juba 1931. aastal, kuid katkes nõukogude ajal. 1988. aastal traditsioon taaselustati ning 2011. aasta märtsis võeti Riigikogus üksmeelselt vastu otsus tähistada hõimupäeva oktoobrikuu kolmandal laupäeval riikliku tähtpäevana, mil heisatakse riigilipud.

MTÜ Fenno-Ugria Asutus on alates 1991. aastast korraldanud oktoobrikuus terve nädala kestvaid hõimupäevi, kus laiemal üldsusel on võimalus osa saada soome-ugri rahvaste kultuurist. Hõimupäevade põhiüritusteks on suured pärimusmuusikakontserdid Tartus, Tallinnas ning viimastel aastatel ka Viljandis, kuid eri soome-ugri piirkondadest külla saabunud folklooriansamblid reisivad üle Eesti, esinedes koolides ja rahvamajades.

Soome-ugri rahvaid tutvustavaid näituseid, filmipäevi, konverentse ning muid kultuuriüritusi korraldavad hõimupäevade ajal ka Eesti Rahva Muuseum, Rahvusraamatukogu, Eesti Kunstiakadeemia, loomeliidud ning mitmed teised kultuuri- ja õppeasutused. Suur osa üritustest leiab aset maakondades ning on suunatud vastavalt hõimupäevade algsele eesmärgile just koolinoortele.

Hõimupäevade mõtteks on läbi aegade olnud kultuuri- ja hariduskoostöö Eesti, Soome ja Ungari vahel, samuti teiste sugulasrahvaste tutvustamine ning seeläbi ka oma rahvusliku eneseteadvuse tugevdamine. Meie väiksema kõnelejaskonnaga sugulaskeelte ja kultuuride püsimajäämist Venemaal ohustavad kogu maailmas toimuvad kiired kultuurimuutused, oma töö teeb ka suurriigi administratiiv- ja keelepoliitika. Venemaal elavate hõimurahvaste üha hapramaks muutuva rahvusteadvuse, eneseusu ja väheneva emakeeleoskuse turgutamisele saame me siiski veidike kaasa aidata, kui oskame näha just väikerahvaste kultuurides peituvat ainulaadset, isepärast ja väärtuslikku.

Seetõttu kutsume üles Eesti kultuuriorganisatsioone kaasa mõtlema, kuidas võiks oma organisatsiooni mõne sügisese tegevuse pühendada hõimupäevadele ning hõimurahvaste tutvustamisele. Erinevates kultuurivaldkondades on selleks mitmesuguseid võimalusi. Näiteks on kontsertorganisatsioonidel võimalus tuua ettekandele rahvamuusikast inspireeritud süvamuusikat nii Eesti, Soome kui ka Ungari autoritelt. Mullused esimesed katsed näitasid, et publikuhuvi Eesti erinevais paigus oli seesuguste nõudliku programmiga kontsertide vastu üllatavalt suur. Hõimupäevade aegu võib kontserdikavadesse planeerida ka rahvamuusikatöötlusi tegevad jazz- ja folkmuusikute etteasteid.

Raamatukogud ja rahvamajad saavad tutvustada soome-ugri rahvaste väärtkirjandust, korraldada näituseid ning kohtumisõhtuid. Viimastel aastatel on Kirjastuskeskuses ilmunud arvukalt erinevate Venemaa soome-ugri rahvaste kirjandustõlkeid (näiteks sari „Väikeste rahvaste suur kirjandus“), ent esitlemist väärivad ka mahukad koguteosed liivlastest, hantidest ja teistest sugulasrahvastest.

Muuseumide tegevuse planeerimise tsükkel on väga pikk, kuid hõimupäevadele võib mõelda järgmiste aastate oktoobrikuudeks plaane tehes. Hoopis paindlikumalt saab aga kavandada muuseumide haridusprogramme ja õppetööd koolides – neid on võimalik siduda nii Eesti kui ka hõimurahvaste rahvuskultuuri tundmaõppimisega.

Ka meie endi hulgas elab hulgaliselt soome-ugri rahvaste esindajaid, kes on pühendunud oma rahva kultuurielu edendamisele uurimis- ja loometegevuse ning folklooriharrastuste kaudu. Heade eesti keele oskajatena on nad suurepärased kultuurivahendajad, kelle kaudu võib saada vahetu ja elava kogemuse soome-ugri sugulasrahvastest, nende mõttemaailmast ja kultuuritraditsioonidest. Neid toredaid inimesi tasub kindlasti kaasata hõimupäevade ürituste korraldamisse.

Eestis pööratakse viimasel ajal tänuväärselt palju tähelepanu meie vaimsele kultuuripärandile ja selle edasikandmise vajadusele. Tohutult rikas ja ainulaadne kultuuripärand on ka kõigil meie sugulasrahvastel, kuid sageli napib tahtmist ja oskust seda väärtustada ning teadmisi, kuidas oma rahvuskultuuri elujõulisena säilitada. Arendades koostööd Venemaal elavate soome-ugri rahvastega ning jagades nendega kogemusi, võime aidata kaasa soome-ugri kultuuripärandi kestvusele ja jätkusuutlikkusele.

Aastakümnete jooksul on paljudest kultuuriasutustest ja seltsidest kujunenud järjepidevad hõimupäevade tähistajad ja Fenno-Ugria head koostööpartnerid. Nüüd, kus hõimupäev on ametlik tähtpäev, on põhjust kaasata uusi organisatsioone ning mitmekesistada ühisel jõul hõimupäevadele pühendatud tegevusi.

Eeldame, et hõimupäevade tähistamist on võimalik planeerida oma tavapärasesse tegevuskavasse, kuid suuremate ettevõtmiste korral oleme valmis üheskoos mõtlema, kuidas toredate ideede teostamiseks vahendeid leida ja nendest kõigile huvilistele teada anda.

Loodame, et hõimupäevadest kujunevad kõikjal Eestis meeldejäävad pidupäevad, mis avardavad meie teadmisi hõimurahvastest ning süvendavad huvi rahvusliku kultuuripärandi vastu.

MTÜ Fenno-Ugria Asutus
26.09.12, 12:28
Timo Kalmu

Sõnumeid:1377
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: ?15-20 okt Hõimupäevad 2012
Hõimupäevad 2012

Suurkontserdid

N 18.10
Hõimupäevade klubi Tartus Genialistide klubis

R 19.10
Hõimurahvaste kontsert ja tantsutuba Viljandi Pärimusmuusika Aidas

L 20.10
Lõppkontsert Tallinnas Mustpeade majas


Hõimupäevade esinejad

Komid


Folklooriansambel Zorjuška Komimaalt
Udmurdid Folklooriansambel Zardon Marimaalt
Handid Handi arhailist laulu valdav Uljana Šulgina
Marid Folklooriansambel Mari Sem Udmurdimaalt Ižkarist
Ungarlased Etno-jazzmuusikaansambel Live Act Folk
Saamid Ánde Somby Norrast Tromsøst
Soomlased Soome pärimusmuusikatudengid Joensuust
Kohalikud
Eesti soome-ugri kogukondade folklooriansamblid
(ersa, liivi, udmurdi, seto)
Eestlased EMTA pärimusmuusika osakonna üliõpilased

Kontserdid ja klubiüritused
Jazzkaare Sügisjazzi sarjas
20. oktoobril KUMUS Hõimujazz:

16.00 Eesti ansambel Elletused

19.00 Ungari etnojazzansambel
Live Act Folk
Täispilet 10.-, sooduspilet 8.-

Vaata lähemalt: www.jazzkaar.ee

Filmiprogramm

• Kinos Artis toimuvad 15.-18.10 traditsioonilised soome-ugri teemalised filmipäevad, mis on suunatud eelkõige gümnaasiumiastmele. Nelja päeva vältel näidatakse mängufilme, mis paneksid noori arutlema väikerahvaste rahvustunde, ajalooliste katsumuste ja kultuurimuutustega seotud problemaatika üle. Programmis on heatasemelised ja noori kõnetavad mängufilmid soome-ugri rahvastest, mida täiendatakse dokumentaalfilmidega Eesti autoritelt ning filmiga Lennart Meri soome-ugri filmientsüklopeediast.

• Koostöös Jaan Tõnissoni Instituudi maailmahariduse keskusega näidatakse soome-ugri rahvastest tehtud dokumentaalfilme ja arutletakse nende üle filmiklubides projekti "Dokumentaalfilmide klubid noorte ühendajana ja maailmapildi avardajana" raames.

Konverentsid, seminarid

• 20.10 Eesti-Soome ja Eesti-Ungari kultuurikonventsioonidele pühendatud rahvusvaheline konverents Rahvusraamatukogus, mis keskendub rahvuspoliitilistele küsimustele kahe maailmasõja vahelisel perioodil. Esinejad: Valts Ernštreits, Juri Kilin, Vladimir Abramov, Andres Bereczki, Ande Somby jt.

• Eesti Rahva Muuseumi seminar suvistest kogumistöödest.

• 15.10 Karjala-teemaline loodusõhtu Eesti Rahvusraamatukogus

• Õpituba TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias

Näitused

Eesti Rahvusraamatukogu 6. korruse galeriis on eksponeeritud näitused:

"Soome-ugri rahvad Euroopa rahvastikukaardil"
Hans Ragnar Mathiseni graafikanäitus "Saami trummid kunstiteostena".

Väiksemad näitused maakondade kultuurikeskustes ja raamatukogudes.

Teater

Tallinn2011 kultuurpealinna programmis etendunud "Sugrierror.com" põhjal valminud DVD esitlus ( Teater No99).


Kammermuusika

Jätkub koostöö MTÜ Muusikasõprade Seltsiga, kelle korraldatavas kontserdiprogrammis "Hõimurahvaste klassika" tuleb ettekandele valik eestlaste ning hõimurahvaste ungarlaste ja maride kammerloomingut, mille aluseks rahvaviisid.

Kontsertidel esinevad Teele Jõks (mezzosopran), Kristiina Kriit (viiul) ja Diana Liiv (klaver).

Kava:
Veljo Tormis: "Kolm lille", "Neli kildu", "Kimbuke tähti", "Haikud".
Eesti rahvalaulude seaded erinevatelt eesti autoritelt.
Bela Bartok: Viiulisonaat nr 1
Hillar Kareva: "Neli tuult"
Valik mari päritolu heliloojate laule ja muusikapalu häälele ja klaverile ning viiulile ja klaverile

24.-25. oktoober Ida-Virumaa mõisates (Illuka, Mäetaguse, Maidla, Lasila)sarjas "Mõisamängud"
26. oktoober Tallinna Keskraamatukogu saalis
27. oktoober Viljandis sarjas "Kammermuusika linnas" (täpsustamisel)
10. november Pärnu Eliisabeti kirikus
26.09.12, 12:28
Lauri Õunapuu

Avatar
Sõnumeid:2757
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: ?15-20 okt Hõimupäevad 2012
topelt ei kärise-

kava:
[www.fennougria.ee]
esinejaist: [www.fennougria.ee]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lauri Õunapuu
lauri[ät]metsatoll.ee
+372 56155559
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
08.10.12, 21:18
Postita
Sinu nimi:
Sinu epost:
Teema:
Message Body
Spam prevention:
Please, enter the code that you see below in the input field. This is for blocking bots that try to post this form automatically.
    ** **  **    **  *******  **  ** 
    **  ** **     ** **   ** **  ** 
    **  ****     ** **     ** **  
    **   **      ** ********  *****  
 **  **   **   **  ** **   ** ** **  
 **  **   **   **  ** **   ** **  ** 
 ******   **   ******  *******  **  **