Autor
Sõnum
Lauri Õunapuu

Avatar
Sõnumeid:2720
:: Tsiteeri ::
Teema: Võro keele kursus
Tiidmises kõigilõ võro keele huviliisilõ: seo keväjä ja jo talvõlõpul saa
võro kiilt oppiq neläl kursusõl. Naist kats ummaq Võromaal, üts Tartoh ja
üts um internetikursus.

1. Võro keele kursus alostajilõ (kõigilõ huviliisilõ)
Sisu: välläütlemine, kiräviis ja grammatiga alostajilõ.

Aig: veebr-mai neläpäivilde kell 17.30-19.00, edimäne tunn 3. veebr .
Kotus: Haani rahvamaja kohvitarõ, Haani, Võromaa.
Oppaja: Jüvä Sullõv (juvasul@ut.ee)
Kursusõl um viil paar vapa kotust.


2. Võro keele tävvendüskursus (kõigilõ huviliisilõ)
Sisu: grammatiga, kirotamisõ ja kõnõlõmisõ kursus võro keele mõistjilõ.

Aig: veebr-mai iispäivilde kell 17.30-19.00, edimäne tunn 7. veebr.
Kotus: Võro Instituut, Tarto 48, Võro liin.

Oppaja ja kirjäpandminõ: Fastrõ Mariko (mariko.faster@gmail.com)

Kursusõl um viil vapo kotussit.


3. Lõunaeesti kiil II (üliopilaisilõ, 3 EAP)

Sisu: võro keele grammatiga, kõnõlõmisõ ja kirotamisõ järgkursus.
Aig: veebr-mai riidilde kell 10.15-11.45, edimäne tunn 11. veebr.
Kotus: Tarto Ülikooli päähoonõq (Ülikooli 18, Tarto) tarõ 244 .
Oppaja: Jüvä Sullõv (juvasul@ut.ee)
Kursus um jo täüs (päält 20 osavõtja), a ku oppajaga kokko leppüq, sis
mõni tõsinõ huvilinõ viil mahus.


4. Seost talvõst saavaq kõik huvilisõq võro kiilt oppiq ka internetin
läbi võro keele võrgovärehti ja kavvõstopmisprogrammi
"Üts rahvas - kats kiilt" [umakiil.eu]
Õkvalink edimädse päätükü mano: [www.surveygizmo.com]
Internetikursust vidä Kelbä Raivo (kelbaraivo@gmail.com).

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lauri Õunapuu
lauri[ät]metsatoll.ee
+372 56155559
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
01.02.11, 11:27
Postita
Sinu nimi:
Sinu epost:
Teema:
Message Body
Spam prevention:
Please, enter the code that you see below in the input field. This is for blocking bots that try to post this form automatically.
 **   **  *******  **   ** **  ** **   ** 
 ** ** ** **   ** **   **  ** **  ** ** ** 
 ** ** **     ** **   **  ****  ** ** ** 
 ** ** **  *******  **   **   **   ** ** ** 
 ** ** **     ** **   **   **   ** ** ** 
 ** ** ** **   ** **   **   **   ** ** ** 
 *** ***  *******  *******   **   *** ***