Autor
Sõnum
Timo Kalmu

Sõnumeid:1321
:: Tsiteeri ::
Teema: Ilmekad ja aegumatud lood vallakohtutest
[blog.ra.ee]

Johan Adelson kaebas, et tema tulnud enne Jõulu Kodawere kõrtsi seäl olema Johan Neuland tema rinnust kinni wõtnud ja tükkinud saapaid wahhetama ja on saapad wahhetanud temal olnud ned saapad temale agga pärrast annud ühhed wannad saapad temale. Nüüd tema tahhab ommad saapad kätte saada. Johan Neuland ütles wälja, et temmal olnud pool piddused kõwwad saapad, agga need wanad saapad ei olewa temma ommad. Jürri Linde ütles wälja, et temal on kõwwad saapad, mis tema Neulandiga wahhetanud, agga need wanad saapad ei olle tema ommad. Need Adelsoni saapad ollewa nüüd tema käes. Kõrtsimees Jaan Lattik ütles wälja, et Adelson ja Neuland on sõbruses saapad wahhetanud ja mõlemad liiku ostnud ja keik mõllemad rahhule jäänud. Otsus: Kui nemmad on wahhetanud, ja rahhul olnud siis peawad nemmad mõllemad igga üks omma saapadega rahhul olema, mis nemad on saanud.
17.08.23, 07:42
Timo Kalmu

Sõnumeid:1321
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Ilmekad ja aegumatud lood vallakohtutest
Oma kandi või sugulastega seotud eriskummalisi juhtumeid vallakohtutes saad uurida Rahvusarhiivi rakenduses: [www.ra.ee]
17.08.23, 07:43
Postita
Sinu nimi:
Sinu epost:
Teema:
Message Body
Spam prevention:
Please, enter the code that you see below in the input field. This is for blocking bots that try to post this form automatically.
 **   ** ********  ******   ******  **   ** 
 **   ** **   ** **  **  **  **  **   ** 
 **   ** **   ** **     **     **   ** 
 **   ** ********  **  **** **  **** **   ** 
 **   ** **     **  **  **  **  **   ** 
 **   ** **     **  **  **  **  **   ** 
 *******  **     ******   ******   ******* 
Lisa fail manusena:
 • Lubatud on lisada järgmiste tüüpidega faile:
 • Fail ei tohi olla suurem kui
 • Veel 2 faili saad lisada sellele teatele