Autor
Sõnum
Timo Kalmu

Sõnumeid:1321
:: Tsiteeri ::
Teema: avatud hauad
varakeskajal käidi sageli kadunukesi kohendamas. pandi midagi juurde ja võeti midagi kaasa

[www.cambridge.org]
12.04.23, 10:31
Timo Kalmu

Sõnumeid:1321
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: avatud hauad
H II 2, 550/1 (703) < Varbla khk., Vaiste v., Vaiste k. < Saulepa v., Kilgimetsa - M. Ostrow & O. Kallas < Riinu Koppelmann, 78 a. (1889)

Ema haual + Avanenud hauad
MurelauludKüla- aga -lapsed mängvad kurni
Mina läksi kurni mängimaie
Kus sie kurni kukkus mule
Kukkus isä aua peale
Kukkus emä aua peale
Siis läksid lahti armu uksed
Armu uksed kirstukaaned
Ma läksi auda vaatamaie
Mis sie isä seäl audas tieb
Isä seäl nopib noodasilmi
Ja seäl kuob siis pieni võrku
Mina isälta küsima
Kellel sa nopid noodasilmi
Või kellel kuod pieni võrgu
Kellel muule ikka suole
Siis ma läksi emä vaatamaie
Mis sie emä seäl audas tieb
Emä seäl riigib riibulesi
Ja seäl rullib ruudulesi
Ju seäl vaalib valgi riidid

Mina siis emält küsima
Kellel sina riigid riibulesi
Kellel sina rullid ruudulesi
Või sa vaalid valgi riidid
Kellel muudel ikka suole
Ma siis astsi auast sisse
Akkasi armsast ati kaela
Tule nüid väl´la atikene
Tule mu valu vaatamaie
Külma kätta katsumaie
Ei või tõusta poega noori
Ei või tõusta ei tõuta
Muld mul all ja muld mul peal
Laud mul all ja laud mul peal
Lina mul all ja lina mul peal
Mina lina keske'ella
Jumal olgu su isakse
Maria sinu emakse
Nied olgu õiged õpetajad
Tõetiele juhatajad


H III 8, 459/61 (1) < Palamuse khk., Luua - Helene Maasen (1889)

Ema haual + Avanenud hauad
MurelauludMeie kaksi vaestelasta
Lähme ema haua peale!
"Tõõse üles mo emake
Tõõse mu pead sugema
Annivakka valmistama
Kerstukaanta kinnitama!"
"Ole mul vaita, tütar noore,
Ei või tõõsta, ei tõuta:
Muru mull' kasnud mulla peale,
Aruheinad haua peale,
Ristikrohtu rinna peale,
Sinililled silma peale,
Kullerkupud kulmu peale." -
"Tõõse ikke, mu emake,
Ristikrohu söödan lehmadele,
Sinililled sigadele,
Kullerkupud lammastele,
Aruheinad härgadele!-"
Õekene hellakene,
Läki kurni kukutama,

Hõbeõuna veeretama.
Kus see kurni kukkunesse,
Hõbeõuna veerenesse?-
Kurn kukkus kirikuaeda
Õun läks õe haua peale.
"Õekene hellakene
Tee meil' lahti hauauksed,
Hauauksed, liivalingid!"
Mis leidsin ma õde tegemast; -
Õde kudus kuldavööda,
Valas vaskisõrmussida.
"Õekene hellakene,
Kellel' kood sa kuldavööda,
Valad vaskisõrmussida?"
Kellel' muile kui sinule,
Kõige noorema õele!" -
Õekene hellakene
Läki kurni kukutama,
Hõbeõuna veeretama,
Kus see kurni kukkunesse,

Hõbeõuna veerenesse?
Kurn kukkus kerikuaeda,
Õun läks venna haua peale.
"Vennakene hellakene,
Tee meil' lahti hauauksed,
Hauauksed, liivalingid! -"
Mis leidsin ma venda tegemast,
Vend mull' tagus taalerida
Vahetas vana hõbedat.
"Vennakene, hellakene,
Kellel' sa taud taalerida
Vahetad vana hõbedat? -"
"Kellel' muile kui sinule,
Kõige noorema õele!" -


H, Kase 13 (31) < Halliste khk. või Karksi khk. - Leena Kase (1868)
Vt. lisaandmeid leheküljel 1.

Päike ohje päästma + Avanenud hauad
Laulud meelelahutamiseks ; MurelauludLähme teeda tillukesta,
Maada marja suurukesta.
Mi meil kinni puttunesse?
Ohja putte uibe'esse,
Kuldalooka kohlapuile,
Õbeaisa õunapuise,
Päitse pärnapõõse'esse,
Valja mul sinisaluse.
Kutse kuuda, palsi päeva,
Kutse kuud arutemaie,
Palsi päeva pästamaie.
Kuu es tule kutsuenna,
Päe es tule palleltenna.
Tõusi esi tõllastegi,
Asti esi alta kulmu,
Saadi saabast ma muruse,
Kuldakenga ma kulule,
Kardakenga kaste'elle.
Valati, mina valati.
Mi ma löisi päste'enna,
Või sai arute'enna?
Löisi kullatse kunaje,
Löisi karratse kadsaje.
Lätsi siis mäele mängimaie,
Kallakul kaelemaie.
Pildsi kullasta kunada,
Visksi karrasta kadsada.
Valadi, mina valadi,
Koe see kuna minesi,
Või see kadsa karganesse.
Kuna läits kiriguteeda,
Kadsa karas kalmumaale,
Valla lei kirigu usse,
Katik põrut kalmu kaane.
Mi säält sihest silmatie?
Ema ennitse linige,
Esa karratse kasuge,
Velle kullatse kübare,
See säält sihest silmatie.


H, Põlva 1, 172/4 (92) < Põlva khk. - Joosep Hurt (1865-1875)

Avanenud hauad
MurelauludOle ma ilmah vaenelatsi
Ala ilma armetu
Tulli ütsi pühäpäivi
Aste armas aokene
Muu lääva liina umile
Lääva turgu tutvile
Kohe lää mina vaene
Kohe astu armetu
Ma lää liiva umile
Ma lää kalmu kallile
Miä löise ma kalmu minnenani
Miä kalmust tullenani

Ime ilosa linigo
Vele vereva kübära
Sõsara vahavanigo
Lätsi kalmu kaema
Liivakulle liikuma
Üles kaksi kalmu kaane
Liigutelli liivalavva
Tule üles imekene
Karga üles kandijani
Tütar hellä linnukene
Ei või üles mina minnä
Üles karata kandija
Mul om man maahaisu
Kässi man kääpahaisu
Suu man surmahaisu
Tule üles imekene
Ma tii lipe livvakuhe
Lämmä vii länikuhe
Mõse mant maahaisu
Kässi mant kääpahaisu
Suu mant surmahaisu
Tütär hellä linnukene
Ei või mina üles minnä
Mul o kolmi hoitijat
Kats manna kaejat

Tooni poiga pähitsen
Tooni tütär jalotsin
Vana Tooni keske'en.

= V. K. I. 68 C.J. Hurda märkusVeske 2, 272/3 (10) < ?


Avanenud hauad
MurelauludKurnimängija
Ma läksin sepa palvelle
Musta taadi haamriella
Kulla seppa, pai seppa
Sütetolmu, raudakäppa
Tee mull' kuldne kurnikene
Hõbedane kurnivarssi
Siis läksin kurni viskamaie
Kurnivarssi vadumaie

Kus see kurni kukkuneksa
Kurnivarssi vaduneksa:
Kurni kukkus kirikuaeda
Kukkus isa haua peale
Tegi lahti haua uksed
Päästis lahti pime keldri
Ma läksin hauda kõndimaie
Mis see isa haudas tegi?
Isa tegi tellikesi
Kirjutas sääl kirstukesi
Valmistas sääl vakakesi
Mina isalta küsima:
"Kellel sa teed need tellikesed
Kirjutad need kirstukesed
Valmistad need vakakesed"
Kellele muule kui sinule
Sul pole kirstu kirjutajat
Annivaka valmistajat
Sa jäid vara vaesekslapseks
Tilliksel jäid teuliseks
Loojuksetel lugejaksa
Härra karja kaitsejaksa.
12.04.23, 10:53
Postita
Sinu nimi:
Sinu epost:
Teema:
Message Body
Spam prevention:
Please, enter the code that you see below in the input field. This is for blocking bots that try to post this form automatically.
 *******  **  **  *******  ********  **   ** 
 **   ** **  **  **   ** **   ** ***  *** 
    ** ** **      ** **   ** **** **** 
 *******  *****   *******  ********  ** *** ** 
    ** ** **      ** **   ** **   ** 
 **   ** **  **  **   ** **   ** **   ** 
 *******  **  **  *******  ********  **   ** 
Lisa fail manusena:
 • Lubatud on lisada järgmiste tüüpidega faile:
 • Fail ei tohi olla suurem kui
 • Veel 2 faili saad lisada sellele teatele