Autor
Sõnum
Lauri Õunapuu

Avatar
Sõnumeid:2313
:: Tsiteeri ::
Teema: Viru regi 2.0
Kes mõistab regivärssi, siis teie ideed on oodatud:

[viruinstituut.ee]

Viru Instituut kutsub koostöös MTÜ Õpetaja autähis, MTÜ Kultuuriveski ja Eesti Rahvaluule Arhiiviga osalema laulukonkursil Viru regi 2.
Konkursi eesmärgiks on propageerida ja hoogustada uudisloomingu kaudu looma traditsioonilise regilaulu kaasaegseid tõlgendusi, seostades endisaegset regivärsilist rahvalaulu ja tänapäevast helikeelt ning tunnustada meie Virumaa eripära esile toovaid laule ja nende autoreid.

Eesti 90. sünnipäeval kutsuti ellu ajakirjanik Reinu Siku idee Viru regi, mis oli värvikas ettevõtmine üle Eesti, sest koos kirjutati sünnipäevalaul, mis kanti ette avalikul kontserdil Rakveres ja avaldati trükisena. Viru Instituut jätkab traditsiooni uuel moel – laulukonkursina. Konkursil võivad osaleda koolinoored ja täiskasvanud üksi või kollektiiviga (v.a konkursi komisjoni liikmed).

Märksõnad konkursi laulule:
1)traditsioonilisele regilaulule on tehtud uued sõnad või uus heliseade, kuid regilaulutunnused on säilinud (8-silbiline värsirida, algriim ja parallelism tekstis, väikese ulatusega ühe- või kaherealine viis).
2) uus kaasaegne regilaul, millel on regilaulu tunnused;
3) regilaul on Virumaast ja virulastest (Virumaa, kodu ja kodukoht, vanade rahvalaulude-müütide seostamine tänapäevaste teemadega, kodukandi värvikast isikust, juhtumist vm kohapärimuslikust, rahvajuttude tegelastest, loodusobjektidest, ajaloolistest sündmustest või virulaste elukorraldusest tänapäevani).

Eesti Rahvaluule Arhiiv pakub ühe võimalusena regilaulu kaasaegseks tõlgendamiseks välja kuulsa Virumaa rahvalauliku Haljala kihelkonnast pärit Liina Kaskmanni (1874-1940/44?) traditsioonilise regilaulu helisalvestuse.

Laulukonkursil osalev laul peab vastama järgmistele nõuetele:
Esitus olgu elava akustilise muusika saatel, laulu kestus ei tohi ületada nelja minutit, laul peab olema eestikeelne (või viru murrakutes), laulu sõnad ega muusika ei tohi olla avalikustatud enne konkursile esitamist, laul ja selle esitus peab olema kooskõlas hea tavaga ning ei tohi kahjustada laulukonkursi mainet.
Laulude esitamise tähtaeg on 15. mai 2016 kell 23.59.

Laule hindab viieliikmeline ˛ürii, kes otsustab laulu tingimustele vastavuse. Iga vanuseastme (põhikooli ja gümnaasiumiõpilased ning täiskasvanud) laule hinnatakse eraldi. Samuti hinnatakse eraldi kaasaegsed ja traditsioonilisele regilaulule põhinevad laulud. Üks laul valitakse välja ka rahvahääletusel. ˇürii hindab laulu sisulist väärtust, vastavust Viru regi 2 reeglitele, raskusastet, emotsionaalsust, laulu sobivust esineja(te)le, samuti esinemiskultuuri ja lavalist väljanägemist (liikumine, näitlemine jm).

Laul (faili nimes laulja või laulu nimi) saata helikandjal aadressil ww.viruinstituut.ee või esituse kohta link e-postiaadressile marge@viruinstituut.ee märksõnaga Viru regi 2. Eraldi kaaskirjana tuleb lisada autori ja esitaja andmed (nimi, telefon, e-posti aadress), laulu andmed (pealkiri ja autor(id)), lisainformatsioon esitamise kohta (saade jmt).

Kõik laulud saavad avalikule kontserdile, kus tehakse kokkuvõte ja tunnustatakse parimaid autoreid ja esinejaid. Kontsert toimub 14. oktoobril 2016 Haljala rahvamajas Õpetaja autähise 5. aastapäeval.
Laulud avaldatakse peale kontserti Viru Instituudi kodulehel www.viruinstituut.ee ja riigi sünnipäeva eel antakse välja ka eraldi CD /DVD konkursi lauludega.
Konkursi kõigi tingimuste, ajakava ja muu infoga saab tutvuda aadressil www. viruinstituut.ee või facebookis [www.facebook.com]
Info Marge Lepikult (telefonil 5054319; e-posti aadressil marge@viruinstituut.ee)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lauri Õunapuu
lauri[ät]metsatoll.ee
+372 56155559
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
20.01.16, 19:50
Lauri Õunapuu

Avatar
Sõnumeid:2313
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Viru regi 2.0
..ainult natuke tekitas küsimusi paar nüanssi;

a) Esitus olgu elava akustilise muusika saatel,
/../
laul peab olema eestikeelne (või viru murrakutes)

b) ˇürii hindab /../ esinemiskultuuri ja lavalist väljanägemist (liikumine, näitlemine jm).

..aga mis seal arutada, tegelikult ma aiman, mida nad nende punktidega silmas peavad.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lauri Õunapuu
lauri[ät]metsatoll.ee
+372 56155559
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
20.01.16, 19:55
Timo Kalmu

Sõnumeid:749
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Viru regi 2.0
ühest küjlest oleks nigu patt, ku ma i viitsiks osaleda, aga ma i sua viel päris hiast aru, kas nad uotavad, et ma lähän nüid stuudio aiga kinni panema või mida?
03.02.16, 23:22

Vabandust, kuid ainult registeeritud kasutajad saavad postitada teateid sellesse foorumi.