Autor
Sõnum
Urmo Kütismaa

Avatar
Sõnumeid:129
:: Tsiteeri ::
Teema: Regilualudega jumalateenistus
[www.jaanikirik.ee]

Kas keegi on midagi kuulnud? Kuidas see kostub?

Parimat
06.11.13, 11:34
Urmo Kütismaa

Avatar
Sõnumeid:129
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Regilualudega jumalateenistus
Ise sain sihukese vastuse laulude kohta -

Kasutusel on vastvalminud regilaulude ja vaimulike värsside kogumik.
[kultuuriaken.tartu.ee]

Parimat
06.11.13, 11:37
Timo Kalmu

Sõnumeid:872
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Regilualudega jumalateenistus
Nojah. Tegijatelt kuulsin, et sinna on kogutud laule ja viise, mida kõlbaks kirikus laulda. Mitte, et oleks tegu mingi ristisõdade aegse ürgkristlaste liturgia jäänukiga.
06.11.13, 20:00
Urmo Kütismaa

Avatar
Sõnumeid:129
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Regilualudega jumalateenistus
Kas siis midagi sellis?

E 1099 (46) < Tõstamaa khk., Pootsi v. - Gustav Anniko (1893)
Kari
ns
Karja välja laskmise sõnad.
Kirju kari keskel,
Jeesus käib karja ees
Maarija karja järel.
Mina ise teen lauda karja ümber!
Nii korge kui muast taeva!
nii tihe kui jõhvi sõel,
kui lai - nagu kirve laba!
Põõsa taguse süda
nii pehme kui neitsi ninaots.
Põõsa taguse hambad
nii pehmed kui pott kinnas Aamen.

Parimat
06.11.13, 20:25
Urmo Kütismaa

Avatar
Sõnumeid:129
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Regilualudega jumalateenistus
:D

Parimat
06.11.13, 20:30
Lauri Õunapuu

Avatar
Sõnumeid:2444
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Regilualudega jumalateenistus
Kristlike sõnadega regivärsse on eestis küll ja küll, mõned neist on minumeelest võetud üle vanematest tekstidest ja vahetatud tegelasi, liidetud sündmusi ning tegevusi vastavalt muutunud arusaamadele, see on tavaline nii mitmeski kultuuris.
Heaks näiteks kasvõi ussisõnad, kuhu on issameie liidetud jne.. Essu ja Maarja seiklused meenutavad ka pigem siinse elanikkonnale omaseid arusaamu, kas siin saab võrdusmärki tõmmata sissetoodud ja omamoodi omaksvõetud kristliku kultuuriga? Eesti kurat ei ole ju ka sama mis piibliraamatu saatan.

Varem on regilaulumissasid arendanud minuteada Mikk Sarv ja Anne Maasik?

Uue väljaandega on seotud Eva Mitreikina/Tolsa (diplomitöö), Janika Oras ja Kirjandusmuuseum. Mul on see raamat kodus riiulis, praegu ei leia aga internetist vastavat viidet.

[tartu.ester.ee]

Vastavate missade läbiviimine ning selle kogumiku laulude asetamine kiriklikku-konseptsiooni on minumeelest aga üsna vastandlik. Aga samas - kes ütleb et laulude vägivaldne funtsionaalsuse muutmine peaks olema taunitav? Kui selle järgi on nõudlus, siis miks ka mitte. Kas see aga toimib, eks seda teavad rohkem need kes sellega tegelevad..

Ja kuidas see kostub või tundub, eks see sõltub ju ka esitajatest või lauljatest. Tekst või meloodia iseenesest ei oma mingit tähendust või väge (siin eksivad eranditult kõik nö. "väelaulu" inimesed), selle tähenduse ja väe annab ikka reprodutseerija ning tõlgendaja, olgu ta siis esitaja, kuulaja, lugeja, kõrvalseisja või osaleja.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lauri Õunapuu
lauri[ät]metsatoll.ee
+372 56155559
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
07.11.13, 00:57
Urmo Kütismaa

Avatar
Sõnumeid:129
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Regilualudega jumalateenistus
Selge, eks ma saan mingil ajal Järva-Jaanis seda kuulda ..hetke infot teades.

Tänud

Parimat
07.11.13, 21:31
Timo Kalmu

Sõnumeid:872
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Regilualudega jumalateenistus
See

E 1099 (46) < Tõstamaa khk., Pootsi v. - Gustav Anniko (1893)
Kari
ns

ns tähendab, et tegu on nõiasõnadega.

Meieisapalvetki on agaralt loetud loitsimisel (edaspidi ja tagaspidi, küll läti, küll mustlaskeeli) ja eks teda võibki mõista nõidusena:
"Meie igapäevast leiba anna meile ..."

Sellega meenub mulle üks Volkovi nimeline kõrge ülemus "Eesti soojuselektrijaamas", kes mind Narva esmaabisse viies rääkis Vene poolel elanud eesti eidekesest, kes teda ravitsedes oli ka pomisenud "leiba ... leiba"."Mina ise teen lauda karja ümber!
Nii korge kui muast taeva!"
on üsna tuntud ütelus kullimängus ja lambamängus.

Laulumängudki olid veel hiljuti pimedate talveööde salapärased toimingud, kus peaossa ei valitud möllamishimulisi lapsi vaid sõnakaid ja eakaid inimesi, kes tegid küll naljagi (nagu handid karupeiedel), aga tundsid ilmselt ka mängude mütoloogilist tausta.

Janika Oras aitas tegelikult leida sinna kogumikku sobivaid viise. Tellimus tuli ühelt Tartu koguduselt.

Kui nüüd lähtuda Jeesuse enda õpetusest, siis ei maksa väga loota, et:
"Jeesus käib karja ees
Maarija karja järel."
isegi hingekarja mõttes.
07.11.13, 22:19
Urmo Kütismaa

Avatar
Sõnumeid:129
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Regilualudega jumalateenistus
H II 61, 777/82 (20) < Vastseliina khk. < Urvaste khk. - Jaan Sandra < Ants Lust ; ((1826 (kirja pandud), 1897 (saadetud))
Vt. lisaandmeid leheküljel 790.
Eesti=rahva Vanad vaimulikud laulud.
20. Laul. (Henge laiva laul.)
Mo heng see olli alaste,
Nüüd Jeesu veri katap,
Ma olli murren ennegi,
Nüüd ole õige rõõmus,
Mo heng om selle laiva pääl,
Kon Jeesu rahvas sõudva tääl,
Kes taiva saja läävä.
2.
Mis meelehääd tee Jeesusel
See eest, et ta mo kutsnu,
Ja mino suure patu süüd,
Kõik armust andis andnu, -
Ei muud, kui püvvä patatsid,
Ta vaiva=palgas kogoda,
Ta pühä sõna läbi.
3.
Ma palle Jeesust neide eest,
Ke om ta tunnistaja,
pag. 778
Ja tõiselt palle neide eest
Ke kogoduse saatja,
Ja kolmandalt ka neide eest,
Ke armu otsva usse een,
Nink neide eest, kes väljän.
4.
Ta veri, mis om valetu,
Om meil see armu meri,
Ta surma higi palge päält,
Om armu=mere laine,
Nee laine kostotava ka,
Neid mere=reisjid armuga,
Kui tuisk neid vahest vaivap.
5.
Ta pühä ristikogodus
Om meil nüüd elo=laivas,
Nee palve laiva ankrusgi,
Usk laiva=ankru köüdses, -
Kui palvet maha jätäme,
Sis ankrut katsgi kisume,
Ja laiv ei saisa paigal.
6.
Kui usun siin ei taple me,
Sis ankru köüds om katsgi,
Ta sõnna siin ei armasta,
Sis laiva tee om kinni,
Kui meie siin ei valva ka,
Sis patu=laine tõseva,
Mis laivu ümbre löövä.
7
Veliste palve paneva
Siin laiva häste käümä.
Kui põlvile maan palleva,
Et tormi tuul ei tõse,
Nink palleva et Jeesus een,
Neil oles seldsis laiva seen,
Kes meren mõistap sõuda.
8.
Kui hõikva: Jeesus avita!
Kõik ütemeelelikult,
pag. 779
Ta tõsep, ütlep tuulele:
Vaiki, jää meri vagas, -
Sis tuul jääp vaik, ja mere hääl,
Laiv joosep tassa hillä sääl,
Nink mehe rõõmsa omma.
9.
Nee palve, mis naa tegevä,
Om armu mere paistus,
Et meri ei saa külmetä,
Nink laiva kinni panna,
Sis laiv võip joosta edesi,
Küll õige kärmäst rutuga
Jeerusalemi liina.
10.
See olli enne ainus laiv,
Kon pääl mo Jeesus sõudse,
Sel laival nakas sigimä,
Veel mitu tuhat manu,
Sis Jeesus lähät püüdmä neid,
Kõik mere saare rahva poolt,
Kõik maade sisest lajalt. -
11.
Ta käüs ka Esi taiva seest
Neid laivu sakest kaema,
Neil põhja ala panema
Purjusid pääle säädma,
Ta valmistap sääl madrusid,
Nink tõiste eest pallejid,
Ke mõistva laiva sõuda.
12.
Ta omma armu=opetust
Neil annap püvvi=võrgus,
Naa vedävä neid patatsid,
Väljä sest ilma merest,
See Pühä Vaim om abis neil,
Ke oma armu pag. 780 õngega,
Avitap hengi püüdä.
13.
Kõik engli=hulk nink kogodus,
See saagi perrä oodap,
Mis püüdäs selle hulgaga
Kon pää om Jeesus esi,
Valmistap valgit rõivid sääl,
Ja taiva avvu=krooni veel,
Mis neile ehtes andas. -
14.
Kui selle laiva mehe ka,
Kon laivan Jeesus sõvvap,
Ei ole üte meelega,
Kui Peeter, nink ta mehe, -
Sis Jeesus laivast ärä lääp,
Ja päält ka masti maha lööp,
Nink purjo katsgi kisup,
15.
Nink selle laiva miehi ka,
Säält paigast ärä pillap,
Ja selle laiva põhjani,
Kõik ütest ärä kisup,
Sis om neil vaesil hädä käen,
Nink leinäva ja ikeva,
Ja otsva vahtset armu.
16.
Kui tulep tuimus hooletus,
Jeesuse rahva sekkä,
Sis meri kinni külmetäp,
Laiv ei saa paigast minnä,
Nee mehe kurvas jäävä sis,
Ja istva laivan ohu seen,
Käe risti, ikva hallest,
17.
Ja ütlevä üts tõisele,
Oh meie vaese mehe,
Ei pag. 781 ütsgi olnu targemb meist,
Ei mõista laiva sõuda, -
Ei ütsgi tahtnu valvada,
Ent tahtseme kõik magada,
Näts õnnetust mis tulnu!
18.
Sis võtva nõuu ja ütleva,
Oh vele, mis nüüd tetä,
Ei muud, kui Jeesust pallelda,
Ta ette maha heita,
Ööd päivä ikke põlvile
Ja silmäveega silmile
Ehk see nõuu võis meid pästä.
19.
Sis saava nemä targembas,
Kui omma enne olnu,
Ei tohe naa sis magada
Ent valvava kõik virgast,
Ütstõisele nõuu annava,
Ja vastsest api palleva
Ja teevä tööd kõik virgast. -
20.
Sis tulep lämmi tuule=hõng,
Ja meri sulap vallal,
Sis laiv, mis ärä parandet,
Nüüd liigup õige häste,
Nee mehe rõõmustava nüüd,
Nink laulva teno laulu sel,
Ke meid sest hädäst pästnü.
21.
Sis palvid, teno=ohvrit ka,
Naa Jeesusele viivä,
Et neid nii paljo aiga veel,
Om kannatusen kandnu,
Ja esi oma käega,
Nink oma Vaimu väega,
Neid vahtsest kaema tulnu.
pag. 782
22.
Ma ole tulnu, kostap ta,
Kadonuid üles otsma,
Ja neid ka kokko korjama,
Mis ammu ärä esnü,
Ja elo jõele juhatap,
Ja viina=mäele istutap,
Mo armu mere veerde.
23.
Ma ole arst, ke arstip neid,
Ke henge poolest haige,
Ma köüdä kinni haava ka,
Nink vala õli sisse,
Ma hoija oma küle man,
Nink oma armu tee=raa pääl,
Seeni kui kodo saava.
24.
See Issand lähäp sulasid,
Ta verest saja kutsma,
Ke istva liina uulitsin
Ja turu nulke veeren,
Nee omma kurti' pimedä,
Ja tummi, jalust kõvera, -
Neid vijäs üsjan saja.
25.
Sääl palve laine suitsuva,
Kui kõrge lume hange,
Sääl kuulus vaeste laste häält,
Kui mehiläste heli,
Ja läski naiste puhkamist,
Ja rõõmu laulu hõiskamist,
Kui kange udsu pilve. -

Parimat
11.11.13, 08:29
Urmo Kütismaa

Avatar
Sõnumeid:129
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Regilualudega jumalateenistus
Selline raamat siis mul uurida hetkel

[www.pauluseraamatupood.ee]

Parimat
09.02.14, 17:54

Vabandust, kuid ainult registeeritud kasutajad saavad postitada teateid sellesse foorumi.