Autor
Sõnum
Lauri Õunapuu

Avatar
Sõnumeid:2749
:: Tsiteeri ::
Teema: Joh. Nilp, viimane mälestus
1920-ndate lõpul tunti vanglates laulu Johan/ Johannes Hindreku p. Nilp'i surmamõistmisest. Nilp, paadunud pätt, ei tegutsenud üksi vaid kambajõmmidega, kaasates koguni oma kaks venda, Otto ja Augusti. Röövimised, peksmised, vargused. Surmamõistva otsuse sai Johan aga peale Seevaldi ballisaalis toimunud tapmisi 29. (või 23.) okt. 1919. a., kus tema kokkukogutud kamp läks püsside, kaigaste ja nugadega "ohjeldama" läbi akna peosaali tunginud madruseid ja nende kaaslasi (ligi 80). Nilp lasi maha madrus Bernhard Paalbergi ning haavas surmavalt soomusrongi sõdurit Rudolf Goldmani. Otsus tehti 1919 dets ning kaevati edasi, surmamõistmine jäi 1920 jõusse ning viidi ka täide. Tema kambajõmm Richard Assavi, Juliuse poeg, kes sealsamas tappis noaga Jakob Arno, pääses kergema karistusega. Kõigepealt 8 a. sunnitööd ning peale edasikaebamist 4 kuud vangistust. Tapmistes osalenud Johannes Arm, Kustavi p. aga jõudis enne kohut lusika nurka visata või kaduda.

Viimane mälestus

Valus tundmus rinda täidab
und ei tule silmasse
kirjutan siin üles laulu
saadan laia ilmasse

Kell on kümme ära löönud
vangimaja vaikuses
äkki kostab jalamüdin
kolmandama kambri (s)ees

Ukseklapp siis lahti tehti
sisse vahtis tunnimees
kus tema ohver rahulikult
puhkab vaikse une sees

Selle peale lukk ja riivid
lüüdi lahti korraga
ukse läve üle astus
adjutant ja küsis ta

Kes te seast on Nilp Juhanes
tõsuku ruttu ülesse
kärmest ennast riide pangu
ootame te järele

Ohver ärkab julgel meelel
ükski närv ei liikund näus
kindlal käel veel keeras suitsu
kärmas kõigis töös ja teus

Julgelt astus kambrist välja
truu ja vapper seltsimees
ja meid jättis jumalaga
sest tal viimne teekond ees

Seltsimeestest tähel pandi
iga tema liigutust
ainult uksetagant kostis
raua kolin kõrvu veel

Suurel neljapäeval löödi
Kristus risti kolgatal
nõnda ka selsamal tunnil
Nilp läks surma kui ohvri tall

Narva vangimajas 5.9.28 Rudolf Reha kkl.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lauri Õunapuu
lauri[ät]metsatoll.ee
+372 56155559
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
05.03.23, 16:17
Lauri Õunapuu

Avatar
Sõnumeid:2749
:: Tsiteeri ::
Teema: Re
Nilp Johannes (Maria Berggrön/Stahli lauluvihik 8:16)
(Tänud Sofiale saatmast!)

Kurvalt istun vangi kambris
Aeg on juba hiline
Kirjutan ma üles laulu
Saatan laia ilmale :,:

Kell on kümme ära löönud
Vangimaja vaikuses
Kostab häkki jala mudin
Kümmnendama kambri ees

Ukse klapp sai lahti võetud
Sisse vaatab tunnimees
Kus tema ohver rahul puhkab
Oma une rahu sees

Selle peale lukk ja rivid
Lahti läksid ruttuga
Ukse lävel sisse ilmus
Adjutant ja tunnimees

Kes teie seas on Nilp Johannes
Tõusku ruttu ülesse
Kärmeste end riide pangu
Ootame ta järele

Ohver ärkas rõõmsal meelel
Ukski näib ei lükund tal
Kindlal käel veel keeras suitsu
Julge kõiges töös ja teos

Sõduritest tähel pandud
Iga tema liigutust
Ukse tagand talle kostis
Raua kolin heledast

Julgest astus kambrist välja
Truu ja ustav seltsimees
Ja neid jumalaga jättis
Sest tall viimne tee oli ees

Suurel neljapäeval poodi
Kristus ristil kolgatal
Nõnda ka sell sammal tunnil
Nilp läks surma ohvrina

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lauri Õunapuu
lauri[ät]metsatoll.ee
+372 56155559
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
05.03.23, 16:51
Lauri Õunapuu

Avatar
Sõnumeid:2749
:: Tsiteeri ::
Teema: Re
Seevaldi "lahingus" said haavata veel Johannes Ilves ja Alfred Kolvig. Jakob Orus suri hiljem haiglas, lasust südamesse.
Nimed võivad olla kirjutatud vääralt.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lauri Õunapuu
lauri[ät]metsatoll.ee
+372 56155559
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
05.03.23, 17:09
Lauri Õunapuu

Avatar
Sõnumeid:2749
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Re
..eelmainitud ajalehes valseti kirjutatud "Kolvig" pole keegi muu kui Alfred Kalvik, kellest sai hiljem Anti Kidroni isa.
Kalvik üritas läbi akna põgeneda nagu teisedki, kellest mõned haavas ja ühe ka tappis pussiga Richard Asavi. Õues ootasid põgenejaid, mh Kalvikut, Nilpi ja Asavi kaaslased Onemar ja Kõtsi, kes peksid ja tulistasid õue saabujaid

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lauri Õunapuu
lauri[ät]metsatoll.ee
+372 56155559
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
19.02.24, 14:05
Postita
Sinu nimi:
Sinu epost:
Teema:
Message Body
Spam prevention:
Please, enter the code that you see below in the input field. This is for blocking bots that try to post this form automatically.
 ********    ** **   ** ******** **   ** 
 **  **    ** ** ** **   **   **   ** 
   **     ** ** ** **   **   **   ** 
  **      ** ** ** **   **   **   ** 
  **   **  ** ** ** **   **   **  ** 
  **   **  ** ** ** **   **    ** **  
  **    ******  *** ***   **    ***