Autor
Sõnum
Lis
:: Tsiteeri ::
Teema: Liisa pehmes süles
Kas keegi teab sõnu?

Mu Liisa pehes süles
ma rahus hingasin
ja mõtlesin et unes
ma sel aal viibisin

Oh salaõhkamised
miks piinate mind nii
mis röövite mu rõõmu
rinnast koguni
09.07.16, 13:56
Lauri Õunapuu

Avatar
Sõnumeid:2754
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Liisa pehmes süles
Laul sisaldub mul "Raudtee Laulikus" 1891 (3. trükk)

Petis tütarlaps.

Mu Liisa pehmes süles,
Ma rahul hingasin,
Ja kui ma ärk'sin üles,
Siis rõõmsast õiskasin.

Ma ööd ja päewad lootsin.
Et Liisa on mu pruut,
Ja pulma päewa ootsin,
Mill' saaks meid laulatud.

See lootus läks mul nurja.
Kui aru sain t'ast ma,
Et Liisa meel täis kurja.
Ei mind ka armasta.

Sa kuri, kawal neitsi.
Oh mõtle selle peal',
Kui ma sind alles leidsin,
Kuis wärises su heal.

Sa andsid mull' truu sõna:
"Sind üksi armastan,"
Sa seda murdnud täna,
mis eest sind mäletan.

See tõe armu päike
On mu eest looja läind;
Ma seegipärast õige,
Sa omal kurbtust teind.

Ma pean kurwaks jäema
Ja wangis olema,
Ehk saab mu õnn weel õits'ma
Kui lahti peasen ma.

Jäe jumalaga Liisa;
Ei enam näe sa mind,
Ei enam s'uga sõna.
Ei armasta ka sind.

Oh sala õhkamised,
Miks mind nii piinate?
Miks tungite kui wargad
Mu kurwa hingesse?

Oh sala õhkamised,
Miks mind nii waewate?
Te' rööwite weel wiimaks
Mu rõõmu koguni.


**

Viimased kaks salmi on omakorda Brandti laulikust: "Eesti Kukulind ehk Küla Kägu : 34 aealikku laulu Noorerahva rõõmuks ja õpetuseks" 1875

Õhkamised

Miks sala=õhkamised
Mo rindus liigute?

Miks tungite kui wargad
Mo waikse hingesse?

Oh sala=õhkamised,
Miks waewate mind nii ?

Te' warastate wiimsed
Mo rõõmu riimsedki!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lauri Õunapuu
lauri[ät]metsatoll.ee
+372 56155559
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
09.07.16, 17:29
Lauri Õunapuu

Avatar
Sõnumeid:2754
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Liisa pehmes süles
Laul on ilmselt populaarne olnud juba enne 1890-daid, sest "Rakvere laulikus" 1894 on selline variant:


Tühja läind lootus.

Ma ööd kui päewad lootsin,
Et Liisa on mu pruut;
Ja pulma päewa ootsin,
Mill saaks meid laulatud.

See lootus läks kõik tühja,
Sest aru sain küll ma,
Et Liisa meel läind luhta,
Ja mind ei armasta.

Sa petis kawal neiu,
Kas oled mõteln'd ka,
Et pärast saab see tegu
Sind alwaks tegema?

Jäe jumalaga Liisa;
Ei enam näe sind ma;
Ei enam räägi s'uga.
Ei sind ka armasta.

See tõe armu päike
Läind mu eest warjule
Ja laseb oma läike
Nüüd paista teistele.

Nüüd tahan minna ots'ma
Teist armast pruudikest:
Ehk saan üht' südant leidma.
Kes armastab mind tõest'. -

**

viimane tekst on ka "Uues Neiude Laulikus" allmärkega "Lindan. laul" Kas "Lindan." (Lindanise?) on mõni lavatükk, klubi või selts, ei ole veel uurinud. Kui keegi teab, andke teada.
Lindan. laule (või märkusega "Lindan. laulik"/ "Lindan. l.") on veel "Nooruse laulikus" ja "Uues neiude ja peiude lõbu laulikus", nt. "Arg kosilane", "Gustaw ja Truuta" ja "Soldati jumalaga jätmine pruudiga"

Viimaseid laule on veel nii mitmeski laulikus autoriteta ära toodud, näib, nagu ei ühendaks neid midagi. Seega on tõenäoline, et "Lindan." on mingi klubi, selts vms.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lauri Õunapuu
lauri[ät]metsatoll.ee
+372 56155559
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
09.07.16, 17:34
Lauri Õunapuu

Avatar
Sõnumeid:2754
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Liisa pehmes süles
..ja loomulikult ka Siberi-eestlastel, mida nö. "kaverdas" Karoliina Kreintaal:

[www.folklore.ee]

Siberlastelt Omskist on seda salvestanud ka lätlased:

[garamantas.lv]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lauri Õunapuu
lauri[ät]metsatoll.ee
+372 56155559
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
19.10.16, 11:15
Timo Kalmu

Sõnumeid:1363
:: Tsiteeri ::
Teema: Tintura
03.07.22, 22:19
Postita
Sinu nimi:
Sinu epost:
Teema:
Message Body
Spam prevention:
Please, enter the code that you see below in the input field. This is for blocking bots that try to post this form automatically.
 ********  **  **  *******  ******** ******** 
 **   **  ** **  **   ** **  ** **   ** 
 **   **  ****      **   **  **   ** 
 ********   **   *******   **   **   ** 
 **      **      **  **   **   ** 
 **      **   **   **  **   **   ** 
 **      **   *******   **   ********