Autor
Sõnum
Lauri Õunapuu

Avatar
Sõnumeid:2405
:: Tsiteeri ::
Teema: Tarvastus seal peeti aru
:,: Tarvastus seal peeti aru :,:
:,: kuidas keelda seda maru :,:
mis siin hilja a'a eest asus
kirikherra kiusust kasus

Püha meeste partei puhas
uuris Tarvastusse koha
seal nad pidasivad nõu
üle Eesti rahva au

vat seal siis mitu pühapappi
vahtisid oma tühja kappi
ei seal olnud raha rossi
ega värsket oina ossi

Mihkel kirus vandus valjust
nii et tükid langsid kaljust
pagan võtku rahva mehi
kas neil selge usu põhi

ei nad pea palvepühi
kirik seisab järjest tühi
küll mina tean kus seisab kasu
miska täidan oma tasku

selleks läeb mul mehi tarvis
igal loomal lõõg on sarvis
on mul neid siis igast kelmist
kutsun paari tonta Helmest

Hurti kutsun Peterburgist
kes küll hilja tuli koolist
ütles ei see üksi jaksa
kutsun Tartust salu saksa

Vaat siis tulid vaemulikud
igalt poolt kui põrgusikud
kulla sõber kui sa näeks,
igal surma ristid käes

Igal piibli raamat ligi
otsast tilkus verehigi
tahtsid Mihkli kavalusse
läksid esmalt kirikusse

seal siis käed nad põue pistsid
põrandale maha heitsid
Mihkel öergas oma kõnet
mida vist ehk kuulsid mõned

Ütles neile: "Kuule sõprad
talurahvas on kui tõprad
mis mul viga neid on mähki
las nad rumalusse ähki

Teeme poed ja õlle koda
see on rahval surma oda
laialt käib minu riigi raja
ehitan veel litsimaja

siis võin kõrgest kantslist kosta
venemaale mõisa osta
nõnda mõtles, tegi plaani
pärast palus Paistu Jaani

Peale seda kõnet varsi
võtsid võõrad ümber marssi
ise mustad nagu utid
need olid püha vaimu kütid

Seal nad siis hulga kaupa
nihutasid risti kaika
keda nad siis ligi võtsid
ja ka pühapaika tõttsid

Piirikivi pidas aru
jumal pole hunt, ei karu
ei ta saada haigust, tõbe
ta on selge vanahõbe

Mihkel kaapis talla alust
ütles: "vaim ei tunne valu!"
kaapides siis oli kaabe
Mihkel ütles: "Hõbe, hõbe!"

Selge vana hõbe puha
küll tal leian Tartus koha

Meie vana karjatsura
vaidles et ta olla pura
selge puhas vana hõbe
seega pääsennälja tõbest

seda jumalikku kuju
sõimas ta siis, vana roju
küll mina tunnen Hebrea mehed
ja ka nende raudsed pihid

Neil on tarkust neil on nodi
jumal nende käes kui sodi
Bergmann andku neile notti
Hurt see toppigu ta kotti

Roosetal ehk mõni muu
sidugu veel kotisuu
see kõik sündis mihkli sunnil
õhtul kuuendamal tunnil

Päike see läks pimedaks
kuu sai kurvalt punaseks
maailm vankus, värises
tekk see lõhki kärises

Seda kurba pilti nähes
polnud lõiget ehitates
vaimul asus hirmus kartus
hirmus kauba juut on Tartus

See mul lõhub luu ja liha
võtab hõbe riistaks teha
siis ta oma suures hädas
taevariigist abi palus

Tulge inglid taevariigist
päästke mind siit ilmariigist
Tule Mihael ja sõdi
Mihkel teeb minu jalgel kõdi

Eeli lamba sapadali
kes mu siia risti pani
selle käes on otsus abiks
kes minu jala taldu kaapis

Jumal hõbe riistaks loodi
Mihkli majadesse toodi
seal siis Jürmann ja ta pere
täitsid oma paksu kere.

Viljandimaalt Tarvastust, 1905 a.

***


Pikim variant:

ERM 86, 1/7
ul
Püha vaimu poomine
1.
Tarvastus sääl peeti aru
Kuidas keelda seda maru
Mis siin hildaaigu asus
Kirikherra kiusust, kasust
2.
Pühameeste pastor püha
Üüris Tarvastusse koha
Kus nad pidasivad nõu
Üle Eesti rahva jõu
3.
Sääl siis mitu püha pappi
Vaatasivad sinna kappi
Kus pole mitte rahakrossi
Ei ka värsket oinaossi
4.
Mihkel ise vandus valjust'
Nii et kilt ju kargas kaljust
Kurat võtku rahvamehi
Kes tei usul õige sihi
5.
Rahvas ei pia palveid pühi
Kirik seisab üsna tühi
Küll ma tean kus seisab kasu
Mis ka täidan oma tasu
pag. 2 6.
Miska välja pääsen tõbest
Veike Jeesus vanast hõbest
Kuidas teda ära tappa,
Taevast vaatab vana papa.
7.
Sinna läheb mehi tarvis
Igal loomal lõig on sarvis
Arvas, ei ma üksi jaksa
Kutsun Tartust sälu saksa
8.
Urta kutsun Peterburist
Kes end hilja sinna kolis
Et meil oles igast kelmist
Kutsun paari tonti Elmist
9.
Tähendatud päeval aga
Oli ilm nii vaik' ja vaga
Küll siis tulid vaimulikud
Igalt poolt kui põrgu sikud
10.
Kõigil surmariistad ligi
Otsas auras vere, higi
Ise mustad nagu hütid
Olid pühavaimu kütid
pag. 3 11.
Helme Märt ja tema sellid
Löögu sisse silmaprillid
Bergmann Doll ja mõni muu
Sidugu see kotisuu
12.
Säädsid ridastiku tihkelt
Sest nad kartsid püha Mihklit
Mihkel hõre' habemega
Vahtis altre aia taga
13.
Mihkel säädis võeraid ritta
Nagu lapsed seasitta
Tema algas oma juttu
Silus käega karvatuttu
14.
Tema ütles: kuulge sõbrad
Talurahvas on kui tõprad
Mis neid meil viga mähki'
Las neil rumaluses ähki'
15.
Teeme pood ja õllekoda
See on rahval surmaoda
Laialt käib mo plats ja raja
Ehitame seltsimaja
pag. 4 16.
Siis võin kõrgest kantslist kosta
Venemaale mõisa osta
Peale selle kõne varsti
Võtsid võerad ümber marsi
17.
Läksid pühamasse paika
Silmasivad ristikaika
Seda jumaliku kuju
sõimasivad nema roju
18.
Aga meie karjatsura
Ütles, see on selge pura
Kumbki neist ei jätnud jonni
Mäng'sid jumalale konni
19.
Mihkel käänis nii kui ruga
Võttis taskust sulenuga
Kaapis jalatallaalust
Ega vaim ei tunne valust
20.
$$
Kaapides ta oli nobe
Ütles rõõmsalt hõbe, hõbe
Selge vana hõbe puha
Küll tal Tartus leian koha
pag. 5 21.
Seal ma tean Eebra mehi
Neil on kõvat rauapihi
Neil on tarkus neil on nodi
Jumal neide käes kui sodi
22.
Toll see ütles mina vistist
Kisun maha teda ristist
Perkmann andku talle notti
Urt see top'gu teda kotti
23.
Nõnda pühalikud mehed
Tegid tões kirjalehed
Oma kange usu tööga
Tapsid taevaisa poega.
24.
Veike Jeesus suures valus
Taevaisa appi palus
Eli Eli Laama Sabadani
Kes mu siia risti pani
25.
Kes mu jala talla kaabits
Selle käes on usuaabits
Tulgu inglid ja ta väed
Päästke mind siit ilma käest
pag. 6 26.
Tule Mihael ja sõdi
Mihkel teeb mo jalgel kõdi
Seda hirmust tegu nähes
Pole paistnud taevatähed
27.
Kuugi oma käiku uned
Kaugel taevaserval puned
Ilmarahvas pani imes
Päiksepaiste jäi ka pimes
28.
Maapind hirmsalt tõukus värist
Tekk see templis lõhki käris
See kõik sündis röövli sunnil
Õhtu kuuendamal tunnil
29.
Nõnda väikest jeesust võeti
Piirikivi reisis müüdi
Tema valge lombak mära
Tarvastust viis vaimu ära
30.
Viis ta Tartu juudi poodi
Kus ta hõberiistas loodi
Mis ka Jürman ja ta sugu
Täitis oma pugu.
pag. 7 31.
Seda kõik see silm on näinud
Kes on selle laulu teinud
Kurat võtku mats ja mure
Jumal matsi käes ei sure.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lauri Õunapuu
lauri[ät]metsatoll.ee
+372 56155559
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
16.05.13, 17:02
Lauri Õunapuu

Avatar
Sõnumeid:2405
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Tarvastus seal peeti aru
Autor Jaan Johanson, vt. Ingrid Rüütel "Kelle peale sa loodad"

Mihkel Jürmann:
Aastatel 1883–1923 oli ta Tarvastu Peetri koguduse õpetaja (introdutseeriti ametisse 20. veebruaril 1883), olles aastatel 1898–1920 Viljandi praostkonna praost

Bergmann: Jaan Bergmann (29. detsember 1856 Soosaare mõisavald – 25. jaanuar 1916 Paistu) oli eesti vaimulik ja luuletaja

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lauri Õunapuu
lauri[ät]metsatoll.ee
+372 56155559
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
16.05.13, 17:03
Lauri Õunapuu

Avatar
Sõnumeid:2405
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Tarvastus seal peeti aru
Vt. Tallinna Post, 1 november 1931
[dea.digar.ee] "Külalooming"

Alljärgnev laul on tekkinud läinud sajandi lõpupoolel Wiljandimaal, Tarwastus. Seal elanud wenepapp kolme noorema papiga, kes kõik olnud kanged wiinavõtjad. Kord saanud vaimulikud isegi sellega hakkama, ei müünud kirikust ühe hõbekuju Wiljandis juudile ära ja pummeldanud pärast raha maha. Laul, mis oma algkujus üle 30 salmi pikk, kirjeldab sündmust nii...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lauri Õunapuu
lauri[ät]metsatoll.ee
+372 56155559
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
10.12.17, 18:05
Lauri Õunapuu

Avatar
Sõnumeid:2405
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Tarvastus seal peeti aru
Vt. lisaks "Olion" 1933 5/6 (41/42) lk. 376 Jaan Mägi "Tarvastu pilkelaulik Jaan Johanson"

KES on Jaan Johanson, kes hiljuti Viljandis pühitses oma 71-st sünnipäeva seda teavad vanemad Tarvastu inimesed kohe, kui neile kas või ainult ühte tema tehtud lauludest, nimelt Matli vargapidu meele tuletada, laulu, mida aastat 30 tagasi Tarvastus laialt tunti. Kaugele üle Tarvastu raja, kuigi ilma autori nimeta, ulatub aga kindlasti tema luuletus Pühavaimu poomine Tarvastus (tehtud a. 1882).

/../
"Nõnda, võib oletada, ulatus Sakala mõju Johansoni juures kaugemalegi kui ainult laulude tegemisele üritamine, — nimelt Johansoni maailmavaate kujunemisele. Selles avaldus tolleaegsete kirikuhärrade vastane, vahest ehk ka üldse usuvastane joon, mis Johansoni viis „pappide" (kirikhärrade) vastaste leeri ja mis selgesti avaldus tema laulus Pühavaimu poomine. See üle kahesaja realine laul (algab):

Tarvastus kord peeti aru,"

/../

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lauri Õunapuu
lauri[ät]metsatoll.ee
+372 56155559
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
10.12.17, 18:15
Postita
Sinu nimi:
Sinu epost:
Teema:
Message Body
Spam prevention:
Please, enter the code that you see below in the input field. This is for blocking bots that try to post this form automatically.
 **   ** **   ** **   ** **   **  ****** 
 **   ** ***  *** ***  *** **   ** **  ** 
 **   ** **** **** **** **** **   ** **    
 **   ** ** *** ** ** *** ** **   ** **    
 **  **  **   ** **   **  **  **  **    
  ** **  **   ** **   **  ** **  **  ** 
  ***   **   ** **   **   ***   ******