Autor
Sõnum
Lauri Õunapuu

Avatar
Sõnumeid:2313
:: Tsiteeri ::
Teema: nii kurblik on poissmeeste elu
vastavalt soovile (kuskil küll siin oli juba olemas):

Nii kurblik on poissmeeste elu
Häämeelega võtaks ehk naist
Aga pagan, see teeb mul peavalu
Ei leia ma üht ega teist

Kord tegin ma sellest ka juttu
oh neiu ma võtan su ää
Aga vastuseks sain ma ruttu
et talumats, sulle ma ei läe

Ei ole sul armastust tundmist
Mis koolitud noormeestel on
Sa mõistad küll äestamist kündmist
Kuid see pole neidude õnn

Sa oled nii must nagu pigi
Kui rehtesid peksmas sa käid
Su habe täis tahma ja higi
Kui mustlane välja sa näed

Vat poisid kes elavad linnas,
kas olgu mis ameti pääl
nemad neidude hulgas on hinnas,
mis maksab üks talumats sääl

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lauri Õunapuu
lauri[ät]metsatoll.ee
+372 56155559
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
11.08.11, 00:37
Lauri Õunapuu

Avatar
Sõnumeid:2313
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: nii kurblik on poissmeeste elu
ja:

Küll kurblik on sõduri elu
häämeelega võtaks ta naist
aga ülemus seda ei luba
ei luba ta ühte ega teist

kord tegin ma sellest ka juttu
Mu neiuke võtan su ää
aga vastuseks sain ma talt ruttu
oh sõdurpoiss sulle ma ei lää

Oh sõdur sul ei ole ju kodu
ei tea kuhu viid sa küll mind
ja ei meeldi mulle vattpükstes kogu
ega kõhnaks jäänd karvane rind

Sa mõistad küll lahinguid lüüa
ja roomata poris kui rott
ja hirssi ka keeta ja süüa
ja magada metsas kui hunt

Vaat mehed kes tunnevad elu
on need kellel kuldpagun peal
Neil hoopiski teistsugune võlu
mis maksab üks sõdurpoiss seal

Ka tagala mehed on hinnas
neil hoopiski ohutum ilm
Ja kokk kellel orden on rinnas
ja iga päev krillis on silm

Sest ajast ei meeldi mul naised
Ma tean, et ma ei saavuta neid
Ma tõmban mahorkat mis haiseb
ja käin oma lahingu teed

***

Nii kurblik on sõduri elu
häämeelega võtaks ehk naist
aga ülemus seda ei luba
ei luba ta üht ega teist

kord tegin ma sellest ka juttu
oh neiu, ma võtan su ää
aga vastuseks anti mul ruttu
oh sõdurpoiss sulle ma ei lää

Oh sõdur sul ei ole ju elu
kurat teab, kuhu viid sa küll mind
ja ei meeldi mul vattpükstes kogu
ega kõhnaks jäänd karvane rind

Sa mõistad küll lahinguid lüüa
ja roomata mudas kui mutt
ja hirssi ka keeta ja süüa
ja magada metsas kui hunt

Vaat mehed kes tunnevad elu
on need kellel kuldpagun peal
Neil hoopis teistsugune võlu
mis maksab üks sõdurpoiss seal

Ka tagala mehed on hinnas
neil hoopiski ohutum ilm
Ja kokk kellel orden on rinnas
ja iga päev krillis on silm

Sest ajast ei meeldi mul naised
Ma tean, et ma ei saavuta neid
Ma tõmban mahorkat mis haiseb
ja kõnnin oma sõduri teid

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lauri Õunapuu
lauri[ät]metsatoll.ee
+372 56155559
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
11.08.11, 00:39
Lauri Õunapuu

Avatar
Sõnumeid:2313
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: nii kurblik on poissmeeste elu
Kül kurblik on naise mehe elu
oh noormees ära iial võtt naist
sest naisemehel mured ja waiwa
kui tuba tall lapsi on täis

Üks karjub oh papa too käki
kurat teab kust wõttan ma taat
ja tõine tahab hällist maha kuku
oh papa mis ei aita sa mind

Wad kolmas weel karjub seal nurkas
kas karanud lapse kae pääl
ja neljas on sittaga ukkas
oh papa mis ei aida sa mind

seda wiientad imetab weel ema
mis praegu tema rinnanaal on
ei tea kas onki weel mu oma
ehk kusakilt ta korjadud on

(August Astel käsikirjaline laulik, 1914, Kärgula)

***

Kui rõmus on poismehe elu
ei iialgi wõtta tema naist
aga neidutel teeb se pea walu
mis südame lõhki neil lööb

Kui wilets on naismehe elu
kui tuba on lapsi sull täis
üks karjub oh papa too kakku
kust wõtan kui polegi mull

ja teine see karjub seal nurgas
kass karanud lapsel käe peal
ja kolmas on mudaga hukas
oh häda ja wiletsus mul

Aga neljantad unetab ema
keda kannab oma rintatel ta
ja wiientad teab küll amu
kes alles weel tulemada on

Kui rõõmus on pois mehe elu. jne. E.A.M.

Kirjutnud suremada Juud 26 4/ 26

J. Pilt käsikirjaline laulik.
(Uue Saaluse postagen, Oru talu)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lauri Õunapuu
lauri[ät]metsatoll.ee
+372 56155559
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
31.12.11, 12:38
uve
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: nii kurblik on poissmeeste elu
Originaaliks on laul "Die Männer sind alle Verbrecher" Walter Kollo (kodanikunimi Kollodzinsky, 1878-1940) 1913.a. operetist "Wie einst im Mai", teksti autorid Rudolf Bernauer ja Rudolph Schanzer.
Operett sai popularseks alles peale sõda, selle laulu tuntuim esitaja oli Brigitte Mira 1927.a.
Eesti keeles plaadistas 1937.a. The Murphy Bandi saatel selline tolle aja staaridest koosnev ansambel: Aleksander Arder, Marta Rungi, Hella Juurikson (Teder), Arne Viisimaa, Nikolai Põlluaas ja Friedrich Zwetkov.
21.10.14, 14:45
Lauri Õunapuu

Avatar
Sõnumeid:2313
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: nii kurblik on poissmeeste elu
Viisioriginaal sellest laulust, mis plaadistati Compe seades juba eelmainit' kollektiiviga mais Tallinnas, 1930 (mitte vist 37) (koos teiste juba siis rahvalauludeks saanud laulude: "Mäe otsas kaljulossis", "Mäeotsa talu", "Jumal ütles saagu valgus", "Lätsi külla") on tõesti "Die Männer.." tekst on aga juba varem kuulus, esimest korda trükitud laulikuis 1905 ja 1906. Praegu on aga vist kuulsam minoorne viis, mis meilgi tarvitusel on.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lauri Õunapuu
lauri[ät]metsatoll.ee
+372 56155559
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
21.10.14, 21:11
Lauri Õunapuu

Avatar
Sõnumeid:2313
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: nii kurblik on poissmeeste elu
1926 a esimeses "Meie Matsis" ilmus ka säärane salm:

Küll kurblik on halli mehe elu,
Kõik elu ja ümbrus on hall.
See walitsus teeb meil peawalu.
Ei aita siin pidu, ei ball

Olemas on veel paroodia "Küll kurblik on põllumehe elu"

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lauri Õunapuu
lauri[ät]metsatoll.ee
+372 56155559
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
21.10.14, 23:36
Lauri Õunapuu

Avatar
Sõnumeid:2313
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: nii kurblik on poissmeeste elu
A.Sagor "Laulik vabadel tundidel" Tallinn 1911

Poissmehe elu.

Küll rõemus on poissmehe elu,
Ei wõta tema iialgi naist,
Aga neiudel teeb see peawalu,
Mis südame lõhki neil lööb.

Oh! oleks ju wanast see Aadam
Sest Eewast ju eemale hoind,
Ega oleks siis hädagi temal
Niisamuti kuigi meil.

Oh! mõtle sina wana wend Aadam,
Mis tempu on Eewa sul tein'd
Tema ripus sul' kaelas kui saadan,
Ja praegu teeb naiste selts meil.

Tema andis sul gihwtiga süia,
Et surma pidid surema sa.
Ja tahtis ka elawalt müia,
Et põrgus pidid põlema ka.

Seda naisemehe risti ja waewa,
Kui tuba temal lapsi on täis.
Kas seda temal nooremalt kästi?
Kui nende juures ta käis!

Üks piriseb papa too kaku,
Kust-wõtta, kui polegi mul',
Ja teine tahab kätkist ma kukku,
Oh isa, oh aita sa mind.

Wat' kolmas weel piriseb nurgas;
Kass karganud lapse käe peal,
Ja neljas on mudaga hukkas
Oh! häda ja wiletsust seal.

Ja wiiendat imetab ema,
Kes hingab tema rinnade naa'l,
„Ei tea, kas ongi minu oma
Wõi kellega korjatud on."

P. j. Sagor

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lauri Õunapuu
lauri[ät]metsatoll.ee
+372 56155559
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
27.01.17, 12:41
Postita
Sinu nimi:
Sinu epost:
Teema:
Message Body
Spam prevention:
Please, enter the code that you see below in the input field. This is for blocking bots that try to post this form automatically.
 ********     ** **   ** ********  ******** 
 **   **    ** **   ** **   ** **   ** 
 **   **    ** **   ** **   ** **   ** 
 ********     ** **   ** ********  **   ** 
 **     **  ** **   ** **     **   ** 
 **     **  ** **   ** **     **   ** 
 **     ******  *******  **     ********