Autor
Sõnum
Timo Kalmu

Sõnumeid:1377
:: Tsiteeri ::
Teema: 26. jaan 16 Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamat XXVII "Pühad allikad"
Head ARSi liikmed, kolleegid ja sõbrad!
Ootame kõiki huvilisi 26. jaanuaril kell 16.15 Eesti Kirjandusmuuseumi saali Akadeemilise Rahvaluule Seltsi kõnekoosolekule.
Ettekande peab Jüri Metssalu teemal „Ajaloolis-kultuurilise väärtusega maastikuobjektid kohalike kaitsealade loomisel: Härgla ja Hagudi".
2022. aastal kaardistas Jüri Metssalu Rapla Vallavalitsuse tellimusel Härgla lubjakivimaardla alal ja sellest 1 km raadiuses ajaloolis-kultuurilise väärtusega maastikuobjekte, et toetada kohaliku kaitseala loomist. Koos teiste allikatega kasutas ta Eesti Rahvaluule Arhiivis hoitavaid kohapärimuslikke materjale ja intervjueeris piirkonna elanikke. Samasugune töö on tänavu kavas Hagudi raba alal. Ettekandes tutvustab Jüri Metssalu mõiste „ajaloolis-kultuuriline väärtus“ tähendusi ja suhet kohapärimuse mõistega, Härgla uuringu tulemusi ja sissejuhatavalt ka Hagudi uuringuala.
Ettekandele järgevad esitlused.
Aastaraamatu „Pühad allikad“ (Paar sammukest XXVII) trükiversioon.
Eesti Kirjandusmuuseumi aastaraamatu „Paar sammukest“ kaua küpsenud XXVII number „Pühad allikad“ on pühendatud kohapärimusele ning inimese ja maastiku omavahelist seost avavale ainesele. Artiklite autoriteks on Mari-Ann Remmel, Jüri Metssalu, Mall Hiiemäe, Merili Metsvahi ning Meelika Kindel, väljaande on koostanud Risto Järv.
Liina Saarlo ja Kristi Salve esitlevad videoloenguid „Laiuse lood I–II“.
2022. aasta oktoobris käisid Kristi Salve ja Liina Saarlo mööda Laiuse kihelkonda ja rääkisid lugusid huvitavatest kohtadest, inimestest ja nähtustest. Videoloengu esimene, tuulise päeva osa, sai valmis detsembris ja on näha ERA YouTube'i kanalilt. Nüüd on valminud ka teine, päikselisel päeval salvestatud osa. Kõik jutud on Eesti Rahvaluule Arhiivi kogudest ning avaldatud raamatus „Laiuse lugusid“. Loengud filmis üles ja lõikas parajaks Janno Simm.
Vt isutekitajat: [www.facebook.com]
Korraldajad: Akadeemiline Rahvaluule Selts ja Eesti Rahvaluule Arhiiv, toetab Eesti-uuringute Tippkeskus.
Lisainfo: Kärri Toomeos-Orglaan (karri.toomeos@folklore.ee)

20.01.23, 19:47
Postita
Sinu nimi:
Sinu epost:
Teema:
Message Body
Spam prevention:
Please, enter the code that you see below in the input field. This is for blocking bots that try to post this form automatically.
 ******** **  ** **   **    ** ******** 
  **   ** **  ** ** **    **   **  
  **    ****  ** ** **    **   **  
  **    **   ** ** **    **   **  
  **    **   ** ** ** **  **   **  
  **    **   ** ** ** **  **   **  
  **    **   *** ***  ******   **