Autor
Sõnum
Lauri Õunapuu

Avatar
Sõnumeid:2754
:: Tsiteeri ::
Teema: Seto saaja’
Konverents „Seto saaja’“ 9.-10. oktoobril 2010 Verskah

2009. aastagal oll Setomaal leelokonverents, s´ool aastagal om tulõmah konverents, koh kõnõldas saajost nii innidsel aol ku ka’ täämbätsel pääväl. Oodami ummi mõttidõ ja tiidmisiga konverentsilõ kõnõlõmma kõiki, kinkõ jaost om saaju eloh püsüminõ ja vannamuudu paariminek süäme pääl. Viimädse’ saaja’ omma’ näüdänü’, õt vannu kombit om ka no’ vaia, a kuis näid s´ooho aigu kõgõ parebahe panda’, tuu om kül’ ütidse mõtlõmisõ ja arotamisõ kotus.

Konverentsil näüdätäs saajust pall´o vannu ja vahtsit pilte, filme ja muidogi om ka’ laulmist, tandsmist, pillihellü.

Kiä om huvilinõ, sis pias umast tulõkiplaanist 15. septembrist tiidä’ andma ja esinejä’ uma’ jutukõsõ’ saatma 20. septembrist.

Konverentsi puult omma’ kohvilavva’. Söögi iist tulõ hindäl massa’ ja üümaja kotusõ välläsortminõ ja kotusõ kinnipandminõ jääs õgaüte hindä hoolõst.

Tulõjilõ saadõtas täpsep kiri pääle nime kirjapandmist.

Uma tulõkist anna’ tiidä’ ja ku tahat midägi viil mano küüsüdä, sis helstä’ vai kiroda’ Alumäe Helenilõ:

5294033, helen.alumae@gmail.com

Konverentsi kõrraldasõ’ Verska Kultuurimaja ja Seto Kolledži Ühing

...........................

Konverents „Seto saaja’“ 9.–10. oktoobril 2010 Värskas

2009. aastal toimus Setomaal leelokonverents, kus tähelepanu keskpunktis oli seto laul laiemalt, sel aastal võetakse vaatluse alla laulukultuur ja pulmakombestik. Räägitakse 19. sajandi pulmatraditsioonidest kuni selle suve seto pulmadeni ning diskuteeritakse ja püütakse leida kompromiss kaasajal vana- ja uutmoodi pulmapidamiseks. Arutatakse ka selle üle, mis on pulm, milleks seda ja kas üldse on vaja jne.

Kõigi nende juttude ja küsimuste taustaks näidatakse palju pilte ja filmilõike nii vanematest kui ka viimastest pulmadest. Loomulikult lauldakse traditsioonilisi pulmalaule ja tantsitakse ning kõigil soovijatel on võimalik ka ise peaaegu kõiges osaleda.

Et sellest osa saada, siis tuleb ennast kirja panna hiljemalt 15. septembriks ja ettekandjad peaksid oma teesid esitama 20. septembriks.

Konverentsi poolt on kokkutulnutele kohvilauad. Söögikordade ja öömaja eest tuleb tasuda ise. Söögikorrad korraldab konverentsi korraldustoimkond, öömaja tuleks osalejail ise leida.

Kirjapandnutele saadetakse rohkem teavet toimuva kohta.

Nime saab kirja panna ja küsimusi küsida Helen Alumäelt

(5294033, helen.alumae@gmail.com).

Konverentsi korraldavad Värska Kultuurimaja ja Seto Kolledži Ühing

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lauri Õunapuu
lauri[ät]metsatoll.ee
+372 56155559
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
07.09.10, 19:51
Postita
Sinu nimi:
Sinu epost:
Teema:
Message Body
Spam prevention:
Please, enter the code that you see below in the input field. This is for blocking bots that try to post this form automatically.
 **  **  ******  **   ** ********  ******** 
 ** **  **  ** ** ** ** **   ** **   ** 
  ****  **    ** ** ** **   ** **   ** 
  **   **    ** ** ** ********  ******** 
  **   **    ** ** ** **   ** **    
  **   **  ** ** ** ** **   ** **    
  **   ******  *** ***  ********  **