Autor
Sõnum
Lauri Õunapuu

Avatar
Sõnumeid:2450
:: Tsiteeri ::
Teema: AJALOOLISE VÕRUMAA PÄRIMUSKULTUURI KURSUS
Enam infot ning registreerumine:

Võro Instituut wi@wi.werro.ee
või tel 7828750 (sekretär Tuuli).


EESTI RAHVUSLIKU FOLKLOORINÕUKOGU KOOLITUSKESKUS
AJALOOLISE VÕRUMAA PÄRIMUSKULTUURI KURSUS

Programm "Täiskasvanute koolitus vabahariduslikes koolituskeskustes"

Pärimuskultuuri rakendusala on lai: laval esinemisest kuni igapäevaelus
kasutamiseni oma peres, paikkonnas või töökeskkonnas. Oluline on tunda
oma pärimuslikku varamut ja seda kasutada. Pärimuskultuuri õppimine
suunab inimesi mõtestama ja väärtustama pärimust ning mõistma iseenda
seost pärimuskultuuriga.

I ÕPPEKORD VÕRUS
Reedel, 6. novembril 2009 Võru Instituudis

10.00 – 11.30 Pärimuskultuuri olemus, tähendus ja kujunemine. Suhted,
väärtused, rollid, identiteedid.
Pärimus ja ühiskond. Maa-, linna-, sub- jm. kultuurid.
Maailma kultuuriline ja religioosne mitmekesisus. Meile kultuuriliselt
ja geograafiliselt lähedased rahvad ning meie keelesugulased (4t). Madis
Arukask
11.30 – 11.45 Tee/kohvipaus
11.45 – 13.15 Madis Arukask jätkab
13.15 – 13.30 Tee/kohvipaus
13.30 – 15.00 Eesti rahvausk ja maailmavaade. Usundiline jutt
maailmapildi kujundajana minevikus ja tänapäeval. Rahvausund eesti
talupojakultuuris ja tänapäeval. Animism (looduse hingestamine),
hingekujutelmad, esivanemate austus.
Püha ja üleloomulik. Üleloomulikud olendid varasema aja ja tänapäeva
eesti rahvausundis. (4t) Ülo Valk
15.00 – 15.15 Tee/kohvipaus
15.15 – 17.00 Ülo Valk jätkab.
17.00 – 17.15 Tagasisidering.

Laupäeval, 7. novembril Võru Instituudis
9.30 – 11.00 Rahvausund eesti talupojakultuuris ja tänapäeval. Animism
(looduse hingestamine), hingekujutelmad, esivanemate austus. Püha ja
üleloomulik. Üleloomulikud olendid varasema aja ja tänapäeva eesti
rahvausundis. Maausust tänapäeval. (4t)
Ahto Kaasik
11.00 – 11.15 Tee/kohvipaus
11.15 - 12.45 Ahto Kaasik jätkab.
12.45 – 13.00 Tee/kohvipaus
13.00 – 14.30 Rahvakombed ja –tavad suunitlusega Lõuna-Eestile, eriti
ajaloolisele Võrumaale.
Rahvapärane ajaarvamine. Rahvakalendri tähtpäevad ja nende tähistamise
kombestik traditsioonilises külaühiskonnas ja tänapäeval.(4t) Mall Hiiemäe
14.30 – 14.45 Tee/kohvipaus
14.45 – 16.15 Mall Hiiemäe jätkab

Head sügiseaega soovides
Ene Lukka-Jegikjan
arendus- ja koolitusjuht
Eesti Rahvuslik Folkloorinõukogu
6015727

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lauri Õunapuu
lauri[ät]metsatoll.ee
+372 56155559
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
26.10.09, 17:22
Postita
Sinu nimi:
Sinu epost:
Teema:
Message Body
Spam prevention:
Please, enter the code that you see below in the input field. This is for blocking bots that try to post this form automatically.
 ********  **   ** **   **  *******  ******** 
 **   ** **   **  **  **  **   ** **   ** 
 **   ** **   **  ** **  **     **   ** 
 ********  **   **   ***   ********  ******** 
 **   **  **  **   ** **  **   ** **    
 **   **  ** **   **  **  **   ** **    
 ********   ***   **   **  *******  **