Autor
Sõnum
Lauri Õunapuu

Avatar
Sõnumeid:2757
:: Tsiteeri ::
Teema: Regilaulmise luukamber, Veljo Tormis
[www.folk.ee]-

Aeg: Kursus toimub kolmes jaos, 26.-28. september, 24.-26. oktoober ja 21.- 23. november

Koht: Pärimusmuusika Ait

Õpetajad: Veljo Tormis ning praktiliste regilaulu õpitubade läbiviijad Meelika Hainsoo, Celia Roose, Lauri Õunapuu, Anu Taul jt.

Rühma suurus: 20 inimest

Hind: 3x400 krooni, korraga makstes 1000 krooni. Tasumine ülekandega enne kursuse algust: aveldusarve 10220008039018 SEB pangas. Makse saaja MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus, selgitus "regilaulmise luukamber".

See kummaline nimetus "luukamber" pärineb koorilauljate ˛argoonist. Neil tähendab ta lauljate ükshaaval läbikuulamist, häälepartii üksipulgi kontrolli. Meil toimub asi ümberpööratult - meie valgustame läbi oma materjali, et üksipulgi tundma õppida regilaulu konstruktsiooni ja stiili. See on vajalik enne, kui hakata regilaulu abil suhtlema ja tundeid väljendama. Eks ole ka röntgenoloogi ülesanne haiguskolded avastada, et siis organismi tervendada. Arvan, et praeguses regilaulmise ja regilaulutöötlemise praktikas esineb mitmesuguseid teadmatusest tingitud tervisehäireid. On vaja tohterdamist!

Pärast regilaulu elementaarvormi omandamist on vaja tähelepanu pöörata mitmele stiiliomadusele, mis senises üldteoorias on tähelepanu alt välja jäänud. Olen oma senistes sellealastes loengutes sõelunud välja mõned tähtsamad valdkonnad. Nimetan neid vaid, süvenemata siin neisse põhjalikumalt. Kõigepealt - hingamine ja fraseerimine nii soleerival kui kollektiivsel regilaulmisel. Teiseks - rütmiline korrastatus nii skandeerival kui sõnarõhulisel laulmisel. Edasi - silbisisene foneetika, silbi tugivokaalile toetuv laulmine. Olulisel kohal on regilaulu tunnetamine suulise kultuurina, laulmine mitte noodi ja kirjapildi järgi, samuti mitte kõnerütmi kultiveerimine.

Kõiki regilaulmise erijooni ja stiilitunnuseid tuleb tundma õppida elava traditsiooni (ajalooliste salvestuste) kaudu. Luukambri eesmärgiks olgu salvestuste oskuslik kuulamine ja sealt olulise eristamine.

Veljo Tormis

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lauri Õunapuu
lauri[ät]metsatoll.ee
+372 56155559
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
12.09.08, 12:11
Postita
Sinu nimi:
Sinu epost:
Teema:
Message Body
Spam prevention:
Please, enter the code that you see below in the input field. This is for blocking bots that try to post this form automatically.
 ********  *******  **   **  ******  **   ** 
 **   ** **   ** ** ** ** **  **  ** ** ** 
 **   ** **   ** ** ** ** **     ** ** ** 
 ********  ******** ** ** ** **  **** ** ** ** 
 **   **     ** ** ** ** **  **  ** ** ** 
 **   ** **   ** ** ** ** **  **  ** ** ** 
 ********  *******  *** ***  ******   *** ***