Autor
Sõnum
Timo Kalmu

Sõnumeid:1321
:: Tsiteeri ::
Teema: juudi ja
Esialgu eesti keeles sidesõna ja ei kasutatud. Kõige varasematest, 17. sajandi eelsetest üleskirjutustest on registreeritud ainult ninge, ja-d aga üldse mitte. Esimesed ja-d on säilinud 17. sajandi algul Georg Mülleri jutlustes, kuid neid on seal väga vähe: 14 ja-d 505 ningi vastu, näiteks Iiobi raamatu tsitaadis ja õnnista Jumala, nink sure ära. Hoopis rohkem esines tal ja teistel sakslastest autoritel hüüdsõnalist jaa-d nagu saksa keeles, näiteks lauses Jaa, mina ole üks patune inimene.

...Peagi ilmus ka teos, kus ja pääses täiesti võidule: esimene eestikeelne tervikpiibel 1739. aastal. Kristiina Ross on uurinud selle raamatu Vana Testamendi osa mustandkäsikirju ja märganud, et toimetamise käigus on seal kõik ningid ja-dega asendatud. Põhjuseks peab ta soovi anda edasi heebrea lähtetekstis ülisagedasi jutustavaid vorme, kus minevikuvormile eelneb eesliide va. Näiteks on esmapiiblis ühes kohas neli ja-dega seotud verbivormi "ja tema sõi ja jõi ja tõusis üles ja läks ära", mis annavad edasi algtekstis va-algulisi vorme "vajohal, vaješt, vajaakum, vajeleh". Kõik heebrea va-vormid eestindati järjekindlalt ja-deks ning õige pisut ninge jäi alles vaid kreeka keelest tõlgitud Uude Testamenti. Hilisemas kirjakeeles anti ningile taas rohkem sõnaõigust.

[kultuur.err.ee]
30.09.23, 10:29
Postita
Sinu nimi:
Sinu epost:
Teema:
Message Body
Spam prevention:
Please, enter the code that you see below in the input field. This is for blocking bots that try to post this form automatically.
 ******** **   ** **  **  ******  **  ** 
  **   ** ** **  ** **  **  **  ** ** 
  **   ** ** **  ****  **     ****  
  **   ** ** **   **   **      **  
  **   ** ** **   **   **      **  
  **   ** ** **   **   **  **   **  
  **   *** ***   **   ******   **  
Lisa fail manusena:
 • Lubatud on lisada järgmiste tüüpidega faile:
 • Fail ei tohi olla suurem kui
 • Veel 2 faili saad lisada sellele teatele