Autor
Sõnum
Timo Kalmu

Sõnumeid:895
:: Tsiteeri ::
Teema: Vormilt rahvuslik - sisult konservatiivne
Ando Kiviberg
5 hrs


Mõtlen sellest, et järjest laekub teateid selle kohta, kuidas Eesti riigil ei jätku eestluse hoidmiseks enam raha. Saate aru? Ajal, mil me oma riik on ajaloo rikkaim, ei jätku meil eesti asja ajamiseks justkui enam vahendeid.. Kõik muu on palju olulisem. Täpsemalt: Kirjandusmuuseumi Rahvaluulearhiiv riiklikku teadusraha 2020 ei saa. PUNKT. Neile, kes ei ole täpselt kursis - KM rahvaluulearhiiv tegeleb eesti rahva suulise pärandi - rahvalaulude, muinasjuttude, muistendite jne jne kogumise, säilitamise, uurimisega, levitamisega.
Kopeerisin Mari Sarve seinalt: Kirjandusmuuseumi, sealhulgas rahvaluulearhiivi teadlastel sel aastal riiklikku teadusraha konkursi korras saada ei õnnestunud. Kolleeg Aado kirjutab oma blogis: "Täna mõtisklen teemal, kuidas minust, 2018. aasta riikliku teaduspreemia nominendist, saab mõne kuu pärast koondatud humanitaarteadlane."
Viimasele uurimisprojekti aastaaruandele saime tagasiside, et meie töö olevat liiga eestikeskne. Rahvaluulearhiivi teadlaste esmane missioon on tõesti olnud rahvaluulekogude uurimine ja nende sisuline arendamine eesti avalikkuse huvidest lähtuvalt. Et hoida pärimuslikud teadmised ühiskonnas alles, neid dokumenteerida ja vahendada nii, et neil oleks mõte ka tänapäeva inimestele, et nad oleksid ringluses ja kättesaadavad. Rahvusvahelises teadustöös osalemine ja kaasa rääkimine on ka muidugi väga oluline, aga esmajoones töötame, õigemini oleme töötanud ikka eesti inimeste jaoks. Eestikeskse teadustöö jaoks praegu veel riiklikku rahastusmeedet ei ole, aga ees ootavate koondamistega juba kaotame hulga unikaalset kompetentsi rahvaluulekogude mõistmise ja tundmise alal.

[loitsija.blogspot.com]
11.01.20, 22:00
Timo Kalmu

Sõnumeid:895
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Vormilt rahvuslik - sisult konservatiivne
"Soovime EKI-s seda, et Eesti riigil ja eesti keelel läheks hästi. Toetame kõiki samme, mis tugevdavad eesti keelt: selle arendamist, rakendamist, oskamist, järelevalvet. Me ei ole mingil juhul keeleameti loomisele vastu, kuid pühapäevaste uudiste kohaselt toimuks EKI likvideerimine, sest suurem osa meie tegevustest koondataks uude loodavasse ametisse," ütles Eesti Keele Instituudi direktor Tõnu Tender teisipäeval ERR-ile.

[www.err.ee]
14.01.20, 15:16
Timo Kalmu

Sõnumeid:895
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Vormilt rahvuslik - sisult konservatiivne
Eesti Rahvaluule Arhiiv
1 hr ·

ERA vanemteaduri Aado Lintropi poolt nädalavahetusel blogis tehtud pikem kirjutis (https://loitsija.blogspot.com/2020/01/grammi-hind.html) analüüsis rahvaluulearhiivi ning kogu Kirjandusmuuseumi tõsist hetkeseisu. Täna jõudis asi ka ERR uudistesse – Päevakajasse (https://vikerraadio.err.ee/1019247/paevakaja, algus 0:19:19) ning Aktuaalsesse kaamerasse (https://kultuur.err.ee/…/kirjandusmuuseumis-ootab-grandirah…).
Paraku on kärbete tõttu intervjuudest välja jäänud riikliku mäluasutuse põhiline paradoks. Kirjandusmuuseum ei jäänud alanud aastast ilma lihtsalt uurimisrahast, vaid:

1) institutsionaalne uurimistoetus on seni taganud ka teaduspõhise arhiivi toimimise ja funktsioneerimise ühiskonna huvidest lähtuvalt (lisaks võõrkeelsetele teaduspublikatsioonidele on teadlased tegelenud arhiivi arendamisega, kogude järjepideva täiendamise ja süstematiseerimisega, andmebaaside arendusega, teinud ka eestikeelseid uurimusi, eesti avalikkusele suunatud teaduslikke ja populaarsemaid kommenteeritud allikapublikatsioone, konsulteerinud arhiivikasutajaid nii Eesti kui soome-ugri pärimuse alal jne).

2) koos teadusrahastusega lõppesid ka rahvaluulearhiivi juurde kuuluva digistuudio vahendid ajalooliste audio- ja videosalvestuste digiteerimiseks.

3) juba 2019. aasta algul lõppes folkloristika ning kultuuriloo-alaste allikapublikatsioonide ja andmebaaside rahastus riiklikust programmist „Eesti keel ja kultuurimälu“

[kultuur.err.ee]
15.01.20, 00:48
Timo Kalmu

Sõnumeid:895
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Vormilt rahvuslik - sisult konservatiivne
Olevat kõlanud etteheide, nagu oleks Eesti Rahvaluulearhiiv oma kogumistöös liiga eestikeskne. Kas te viimase aasta jooksul selle kodulehe või Kratt kogumismooduli olete lahti teinud? 2019. aasta kogumisvõistluse teema oli "Esemed meie rännakuil." See pöörab pilgu migratsioonile, õpingutele välisriikides, koduigatsusele, aga ka tehnoloogilistele uuendustele meie elus ja iga inimese oskusele hoida ja säilitada oma perekonna pärandit. Aastate jooksul, mil olen arhiivi oma kaastöid saatnud ja neid ka lugenud olen kogenud avatust ka keele muutumisele, tänapäevastele ja imporditud nähtustele nagu fännikultuur, tänapäeva "kalevipojad", Walt Disney mänguasjad, kuid ka lood kaugetest eestlaste küladest Siberis. Kas Kamtšatka on Eestist piisavalt kaugel?

Tuuli Reinsoo: rahvaluulearhiivis on meie lähtekood ja teie tahate serverid välja lülitada

[kultuur.err.ee]
15.01.20, 16:18
Timo Kalmu

Sõnumeid:895
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Vormilt rahvuslik - sisult konservatiivne
Ma ei mõtlegi vabandada selle eest, et siin spämmin, paanitsen "punaprofessorite nuumraha" vähenemise pärast ja kiusan õllehinna alandajaid. Ma ei pea kellegi ees pugema, ei kandideeri kuhugi ja isegi Siberi saatmise oht niipea kusagil ei virvenda.
Asjad on täitsa pees juba aastakümneid ja rahvusfinantsist vist otsustas vingujate häbistava vindumise pauguga lõpetada.
Eesti noorim etnomusikoloog (see on selline riigirahal parasiteerija, kes väidab, et uurib rahvamuusikat) on üle 40 a vana ja kedagi nooremat pole meie õitsenguajal juurde tulla saanud, sest meie vaesel rahval pole raha.
Näete ju ise, et isegi sünnitamiseks ei jätku, mis rahvamuusikast veel unistada.
Spiiker ütles ka, et eesti seadusandlus käib valitud seadusandjatele üle mõistuse ja saadikutele on vaja palgata abilist, kes neile ette loeks. Loodetavasti läheb vähemalt see kulu asja eest.
15.01.20, 16:33
Timo Kalmu

Sõnumeid:895
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Vormilt rahvuslik - sisult konservatiivne
[loitsija.blogspot.com]
Varem öeldule lisaks

Ma ei kirjutanud Kirjandusmuuseumi olukorrast selle pärast, et kedagi…

Ma ei kirjutanud Kirjandusmuuseumi olukorrast selle pärast, et kedagi konkreetselt süüdistada, vaid selleks, et eesti rahvaluuleteadus ja ki...

...

Tarmo Kivisilla


Ilmselt kõik loevad neid ilmajätmiste uudiseid ebameeldiva tundega, aga seda hetke on on ju olnud ka varem. Absoluutselt kedagi süüdistamata, aga on ju see kultuuri-pin-koodi ohusolemine juba pikaaegne ja pidanuks sellel põllul mingi sisemine valdkondlik strateegia arutluskäik ja liikumine toimuma. Ei meenu täpselt, aga mitu aastat tagasi olin ka mingil ümarlaual kui etnomusikoloogia osakond jäi ilma eelarvest ja tollal ikkagi juba oli pildil nähtav, et selline valdkond peaks olema mingi "riikliku kaitse all". On täiesti loogiline ja paraku ootuspärane, kes on Eestis erinevais ülikoolides " ringi jalutanud", ehk siis teadust tegevate kogukondadega suhtluses olnud, et humanitaarial ei ole nendes tingimustes teaduskonkurentsis konkurentsi-lootust. Nii on. See tähendab, et rahvaluule arhiiivi näol peaks tegemist olema kultuuriministeeriumi haldusalaga. Kogu täieliku respektiga meie tänaste ja eilsete rl-tippspetsialistide vastu, ei tähendaks see teadusliku lähenemise eiramist. Vastupidi. Tegelikult ju suur osa meie suurest (kirjutavast) potentsiaalist selles valdkonnas läheb rahvusvahelisele kohustuslikule teadusturule, kus see pin-koodi mõte ei evi erilist väärtust. Väärtus peegeldub oma haridus-valdkonnas (õpetajate harimine, õppematerjalid), sotsiaalne-kultuuriline pool. Lühidalt,- põhiline väärtus peaks seisnema "direction to inside". Aga asja ülevalhoidmise printsiip baseerub "direction to outside". ja nii lihtne see error ongi, milles võti peitub. Rahvaluuleteadus võiks olla "outside" ülikooli juures teatud kindlate teemadega, millel reaalne sobituspunkt teiste kultuurikäsitlustega tõesti on ja mis silmnähtavalt välja veab, aga kogu muu toimetus rahvaluule "käitlemisega" peaks olema otsese riikliku julgeoleku küsimus ja strateegiliselt ministeeriumi real. On ju isegi näiteks (laest näide) Kult-min-il strateegiline ülesanne tellida riiklikult teatud hulk originaalset eesti heliloomingut ja seda tehakse korraliselt , sest see on eesti kultuuri püsimise seisukohalt strateegiliselt tähtis. Kui see "lähtekood" koos "töötava serveriga" on selgeks räägitud riikliku ja rahvusliku iseolemise tagatisena, siis tekiks ka võimalus lõputust kaose-koridorist pääseda. Absoluutse lugupidamise juures kõigi valdkonnas panustavate inimeste vastu, tunduks tohutu uute grandi taotluste kokkukirjutamine (oma potentsiaali raiskamine) lootuses siiski kunagi "laevale" jõuda, tõele otsa vaadates, vastu tuult purjetamisega ja ei saa isegi "mõnele paadile jõudes" olla jätkusuutlik asjade lahendamise võti. Kõige suuremat mitmekihilist paha teadusrahastuse ümber toimuva suhtes tekitaks reaalia ja humanitaaria vastandamine teineteiselt näppamise-süüdistuste läbi. Kindlasti on need teadusraha saanud projektid selleks väärilised ja sellest lausest ei tohiks välja lugeda midagi, mida seal ei ole. Respect
16.01.20, 00:30
Timo Kalmu

Sõnumeid:895
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Vormilt rahvuslik - sisult konservatiivne
Loitsija
Aado Lintropi võrgumaja

kolmapäev, 15. jaanuar 2020
Varem öeldule lisaks

... Oleme jõudnud hullemasse olukorda kui nõukogude ajal, sest siis nõuti vaid väitekirjade vene keeles kirjutamist, nüüd aga tahetakse kogu teadus teha ingliskeelseks. Tuletan siinkohal veel kord meelde, et Web of Science on eraettevõte, mille aktsiad kuuluvad kahele suurele investeerimiskorporatsioonile, kellel on ükskõik, kuhu raha paigutada, kui see vaid kasumit teenib. Teha sellisest firmast ainumõeldav mõõdupuu teadustöö tulemuslikkuse tarvis on mu meelest väga lühinägelik. Meie kõik, humanitaar- ja sotsiaalteadlased, kes me tegeleme Eesti probleemide ja Eesti ainesega, peaksime võitlema selle vastu.

[loitsija.blogspot.com]
16.01.20, 00:34
Lauri Õunapuu

Avatar
Sõnumeid:2455
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Vormilt rahvuslik - sisult konservatiivne
Kurb on see üleilmline rahvaste sulatamise suund. On selge, et uued põlvkonnad, kes pole "rahvaste sõprust" näinud, võtavad seda kui loomulikku ja ülevat ning tahavad sündida maailmakodanikena, näha kõiges - millisesiganes rahvusluses, takistavat faktorit rõõmsale sotsialismiõitsengule. Aga et riiklikud asutused sellega nõndaruttu kaasatulevad, seda on eriti kurb vaadata..
Olen isegi kõnelnud inimesega kes rääkis sinisilmil kuidas rahvaste iseolemis-tunnuste-vaiad - nagu keel(!), sümboolika, rahvamuusika jm. on natsionalistlik igand mille koht on parimaljuhul muuseumis.
Ja kummastama paneb tõesti - kui rahvuslikud "vaiad" mis meid mingi, kasvõi sümboolse, kodumaaga ühendab, šeifi lukutaha panna, siis on ju võimatu eksisteerida midagi asemele võtmata - mis on aga selle uue eelis vana ees?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lauri Õunapuu
lauri[ät]metsatoll.ee
+372 56155559
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
16.01.20, 11:02
Timo Kalmu

Sõnumeid:895
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Vormilt rahvuslik - sisult konservatiivne
mina küll ei näe, et need neegrihirmus lipulehvitajad midagi kuidagi paremini kaitseks.

lugege parem minust targemate kokkuvõtet.

"Praegu suhtutakse eesti keelde kui umbrohtu, mis niikuinii ei hävi."

[kultuur.err.ee]
16.01.20, 15:18
Lauri Õunapuu

Avatar
Sõnumeid:2455
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Vormilt rahvuslik - sisult konservatiivne
Seep see häda on, et inimestele läheb neegrihirmust ja bikiinivormist leheveergudelt lugemine rohkem peale - on ju inimesi ka vähemalt sadakond aastat harjutatud mitte huvituma "ohtlikest" teemadest. Võibolla ka dikteerides spontaanselt-läbimõtlemata. Mine tea.
Kurb tõsiasi on, et ministeeriume võib veel veenda mõne üliolulise teema tähtsuses, ent rahvast varsti enam ehk mitte.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lauri Õunapuu
lauri[ät]metsatoll.ee
+372 56155559
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
16.01.20, 21:47
Timo Kalmu

Sõnumeid:895
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Vormilt rahvuslik - sisult konservatiivne
nojah! ega kogu rahvast milleski veenda ei jaksaks kuidagi.
pealegi tundub, et kui peaaegu pool rahvast hakkab milleski veenduma, siis aktiviseerub teine pool, kes hakkab põhimõtteliselt vastupidise asja eest võitlema ja kumbki pool ei taha kuulata, mis teisel öelda on vaid hakatakse üle karjudes kohe teineteisele diagnoose panema.
ja iseenese pädevust absoluutselt igal alal otsustamises ei väsi keegi imetlemast.
17.01.20, 13:05
Timo Kalmu

Sõnumeid:895
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Vormilt rahvuslik - sisult konservatiivne
Krista Sildoja

42 mins ·

25. jaanuaril saavad Moostes kokku pillimehed, et ühiselt muusikat teha. Ammutame oma muusikajõu ikka meie pärimusest - tunnustame pärimuse kogumise ja hoidmise eest Eesti Rahvaluule Arhiivi ning tema tublisid töötajaid. Toetame teid alati!
Logo autor: Mihkel Sildoja
#toetameeestirahvaluulearhiivi

[www.facebook.com]
19.01.20, 17:12
Lauri Õunapuu

Avatar
Sõnumeid:2455
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Vormilt rahvuslik - sisult konservatiivne
[leht.postimees.ee]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lauri Õunapuu
lauri[ät]metsatoll.ee
+372 56155559
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
22.01.20, 07:46
Timo Kalmu

Sõnumeid:895
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Vormilt rahvuslik - sisult konservatiivne
Ingrid rüütli juttu saab tasuta lugeda siit:
[www.facebook.com]
22.01.20, 23:45
Timo Kalmu

Sõnumeid:895
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Vormilt rahvuslik - sisult konservatiivne
4. märtsil toimub Eesti Rahva Muuseumi Jakob Hurda saalis kontsert Eesti Rahvaluule Arhiivi toetuseks. Kontserdil esinevad pärimusmuusikud ja muusikalised koosseisud, kes on pärimusmuusikast inspiratsiooni ning Eesti Rahvaluule Arhiivist abi saanud.

Kontserdil esinevad Trad.Attack, Mari Kalkun, Sander Mölder, Vabariigi pillimees Juhan Uppin, Maarja Nuut, Zetod, jutuvestja Piret Päär Margus Põldsepp ja Lõõtsavägilased, Cätlin Mägi, Curly Strings, Lauri Õunapuu, Johansonid ja teised. Kontserdi korraldab Eesti Pärimusmuusika Keskus.

Meie, see tähendab muusikud, luuletajad, loojad, teadlased, õpetajad, pärimushuvilised ja Eesti Pärimusmuusika Keskus, peame Eesti Rahvaluule Arhiivi ülioluliseks. Seda on meile vaja meie töödes, tegemistes ning püsima jäämisel. Me pole poliitikud ega teadusrahade jagajad. Oleme loojad ning väljendame oma seisukohta ja tahame, et meiega arvestataks. See on ka toetuskontserdi mõte ja põhjus.


Eesti Kirjandusmuuseum ja sealne pärimuse varaait Eesti Rahvaluule Arhiiv on väga keerulises olukorras. Kirjandus-muuseumi rahastus on aastaid olnud peamiselt projektipõhine. Teadlased on pidanud visalt võitlema, et lisaks akadeemiliselt kõrgetasemelisele teadustööle tagada ka rahvaluule arhiivi järjepidev toimimine Eesti ühiskonna huvides – kultuuripärandi kogumine, hoidmine ja avalikkusele vahendamine uurimuste, andmebaaside, väljaannete kaudu. 2020. aastal jäid toetuseta paljud Eesti teadusele olulised uurimissuunad, sealhulgas kõik Eesti Kirjandusmuuseumi ja Eesti Rahvaluule Arhiivi teadusprojektid. On oht, et meie vaimse kultuuripärandi uurimise järjepidevus katkeb. On oht, et Eesti rahvas kaotab teadmised ja oskused oma lähtekoodi lugemiseks ja mõistmiseks.

2016. aastal korraldasime samuti kontserdi Eesti Rahvaluule Arhiivi toetuseks. Siis ütlesime nii: „Eesti Rahvaluule Arhiivi olulisust meie pärimusmuusika säilitamisel ning selle rolli uue põlvkonna muusikute kujundamisel on võimatu üle tähtsustada. Arhiivist pärit materjalide kasutamine on meie pärimusmuusikutele andnud võimaluse taasluua side vahepeal katkenud suuliste traditsioonidega. Eesti keel, muusika ja kombed on maailmas ainulaadsed ning igaüks meist hoolib nende käekäigust.“ Arhiivi olukord teeb meid murelikuks ka praegu.

1. veebruaril 2020 ütles Vabariigi Pillimees Juhan Uppin: "Otsustajatel nii riiklikul kui ka kohalikul tasandil tuleks eriolukorras tagada hetkel kriitilises seisus oleva Eesti Rahvaluule Arhiivi tegevuse jätkumine, püüda mõista olukorra tõsidust ja seejärel muuta rahastussüsteem eesti kultuuri ja põhiseaduse kontekstis jätkusuutlikuks. See hetkel Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas olev kultuurivaramu ei peaks sõltuma vaid selle valdkonna tõmbetuultest ja tihedast konkurentsist liiga vähestele ressurssidele.” Kirjutame Juhani pöördumisele kahe käega alla.

Juhtimaks tähelepanu Eesti teaduses tekkinud ummikseisule, tegi Eesti Kirjandusmuuseum koos teiste kultuurivaldkonna teadus- ja haridusasutustega jaanuari lõpus avaliku pöördumise Eesti teaduse ja Eesti uuringute rahastamise asjus. Pöördumist toetas 122 organisatsiooni ja kollektiivi, sealhulgas Eesti Pärimusmuusika Keskus.

[www.facebook.com]
20.02.20, 22:57
Timo Kalmu

Sõnumeid:895
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Vormilt rahvuslik - sisult konservatiivne
Anzori Barkalaja
20 hrs


Näoraamat küsib ühtelugu, et "millest mõtled?". viimasel ajal ei taha ma enamasti midagi endast lagedale tuua, sest ilmselgelt pole sellest mingit tolku ja midagi paremaks ei muutu.

see kord aga tulid EV aaastapäeva kontserdi ülekandesaadet jälgides pähe mõtted, mis vägisi tahtsid jagamiseks interneedusesse pääseda:
- kogu etenduse valdav materjal, st tekstiline põhi pärines Eesti Rahvaluule Arhiivis olevast rahvapärimusest (välja arvatud vast faktiedastus, et kaarnad jätavad ülekohtu meelde :) ). seda olid loojad/lavastajad (nähtavasti) rõhutanud näitlejate/rollikandjate käes olevate paberilehtedega, kuivõrd arhiiv koosneb algselt paberkandjatel olevast teabest;
- linnurahva pühaduse motiiv on meie pärimusliku väärtusmustri oluline osa. lindude kiusamisele ja linnupesade hävitamisele kui pühaduseteotusele meeldetuletav osutamine on otseses seoses lindude pesitsusajalise raierahu jämeda rikkumisega viimaste aastate metsa- ja maastikurüüste raames;
- etenduse järgsetes intervjuudes toodi välja mida iganes, aga mitte tähelepanekuid kultuuripärimuse oskuliku ja peene tänapäeva toomise osas. järelikult tunneb suur osa eestlastest ennast nii vaimse pärimuse kui pärandmaastiku sees, nagu kalad vees - lihtsalt ei märkagi seda (mis iseeneses ei ole ju paha);
- mida samuti kommentaarides välja ei toodud, on lõpustseeni ülesehituse/kompositsiooni kokkulangevus üldtuntud "Viimase õhtusöömaaja" maaliga, mis asetab "nagu kalad vees"-tüüpi muretu kindlustunde hoopis uude konteksti - kalad tunnevad vee olemasolu ära alles kuivale jäänuna (ühes kõige kaasnevaga). võimalik, et lauatagune tühi koht tekkis kogemata. võimalik, et sellega märgistati rahvapärimuslikku kommet jätta lahkunute hingedele laua ääres oma koht. võimalik, et samal ajal märgistati nii Püha Vaimu kohalolekut (kes ilmutab ennast ju teaduspärast valge tuvi kujul, seega lind mis lind), sünkretistlik loovus ju meie esivanematele omane...

tegijate poolt hästi läbimõeldud ja selge kujundirikkusega ning mitmekihiliste loovleidudega teos/esitus. toitis täiega hinge :)

ja loodetavasti, mingi ime läbi, jõuab see (kunsti)loojate (kanaari)linnusäuts kaevanduses tulevikkutoovatele kirka-, sae- ja labidameestele selle algses ülesandes kohale ning läheb korda... 😎

mõttejagamine on vabalt levitatav, autorikaitse kallale ei tule

25.02.20, 22:06
Timo Kalmu

Sõnumeid:895
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Vormilt rahvuslik - sisult konservatiivne
Krista Sildoja
7 hrs ·

Homme, kolmapäeval, 4. märtsil 2020 sõidame Mooste Rahvamuusikakooli esindusega Eesti Rahvaluule Arhiivi toetama. Eesti Pärimusmuusika Keskus korraldab ERM-is pärimusmuusika lavastaaride kontserdi, et tõmmata üleüldisemale teaduse alarahastuse probleemile tähelepanu.

Räägin lühidalt oma isikliku loo sellest, kuidas ERA on minu elu suunanud.

Olen Eesti Rahvaluule Arhiiviga seotud ajast, mil alustasin õpinguid Viljandi Kultuurikolledži (praeguse TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia) rahvamuusika osakonnas. Oma esimesel õpinguaastal lükkasid minu head juhendajad (Anneli Kont-Rahtola, Raivo Sildoja) mind ninapidi arhiivisalvestuste maailma. See maailm võlus mind koheselt. Juurde avastasin, jällegi oma heade juhendajate suunamisel (Igor Tõnurist, Raivo Sildoja, Vaike Sarv, Ingrid Rüütel), August Pulsti käsikirjalised mälestused esimese Eesti vabariigi ajast. Minu kiindumus süvenes veelgi. Olin ära tehtud.

Oma kiindumuse väljenduseks olen andnud välja kaks viiulivihikut ajalooliste Pärnumaa viiulipaladega, koostanud eesti vanema viiulimuusika veebikogumiku, kirjutanud Pärnumaa viiulimeestest muusikateaduse magistritöö, koostanud parima teadustrükise tiitliga pärjatud August Pulsti mälestusteraamatu, kirjutanud rahvapärase viiulimängu veebiõpiku täiskasvanutele. Kõik on alguse saanud krabisevatest ERA salvestustest ja seal peituvast võlumaailmast.

Jõudes aga tänase kirjatüki algusesse tagasi - minu suurimaks hingeasjaks on Mooste Rahvamuusikakooli loomine ja vedamine viimase kaheksa aasta jooksul. Seda teadmist olen saanud jagada vaid tänu kõigele, mis sellele eelnes. Lõputu "viibimine" ajaloo sees, enda teadlik tagasiasetamine esivanemate maailma.

Esivanemate maailmast olen õppinud, kuidas nemad hakkama said ja maailmaga suhestusid. Ei, pelgalt mitte konkreetset pilliviisi või laulu ei ole ma õppinud, vaid elamise kunsti. Kõike kõige üldisemas mõttes. Sedasama teadmist ja tarkust püüan ma edasi kanda oma koolis, Mooste Rahvamuusikakoolis. Olen väga uhke, et meie õpilased ei mängi mitte pelgalt esivanemate pilliviisi, kuivõrd on eluks ette valmistatud. Nad ei pelga võtta oma pilli välja vanaema juubelil, külapeol või suurel rahvusvahelisel ühiskontserdil. Pill on neil ikka "igaks juhuks" kaasas, kui kusagile minek. Ja seda mitte selleks, et "kästakse", vaid selleks, et süda kutsub.

Aitäh, Eesti Rahvaluule Arhiiv, elutarkuste jagamise eest! Minu ja meie toetus teile on alati olemas meie südametes. Välja paistab see loodetavasti meie tegevustes.

Kohtume homme ERM-is, Tartus!

03.03.20, 16:02
Timo Kalmu

Sõnumeid:895
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Vormilt rahvuslik - sisult konservatiivne
Laulge Kaasa!
[klassikaraadio.err.ee]
05.03.20, 11:58
Timo Kalmu

Sõnumeid:895
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Vormilt rahvuslik - sisult konservatiivne
Aado selgitab, milles üldse asi (aga eks need raha asjad jäägi lõpuks pisut hämaraks):

Need read on kirja pandud aastal 2012 enne eelmisi suuri muudatusi, kui varasemate sihtfinantseeritavate teadusteemade ja grantide asemel kutsuti ellu institutsionaalsed ja personaalsed uurimistoetused (IUT ja PUT), kuid on päevakohased ka praegu. Tol korral korral õnnestus meil siiski marjamaale pääseda. Vähe sellest, 2016. aastal suutsid Kirjandusmuuseumi teadlased luua Eesti Uuringute Tippkeskuse, ainsa sellise konsortsiumi humanitaarteaduste vallas. Paraku leiti aasta eest taas, et mängureeglid vajavad ümbertegemist, IUT-id ja PUT-id enam ei kõlba ja nüüd tuleb teadlastel hakata taotlema rühma- ja personaalseid grante. Milleks see hea on? Jään vastuse võlgu, sest ainus ja mu meelest negatiivne mõju näib olevat selles, et pidevalt muutuvate reeglite tõttu pole eri perioodide uurimistoetuste rahastamist enam võimalik võrrelda ilma suuremat uurimist ette võtmata. Kord on personaalsed ja institutsionaalsed rahad koos, kord eraldi jne. Proovi siis aru saada, kui palju raha teadlastele üldse anti.
[kultuur.err.ee]
05.03.20, 13:44
Timo Kalmu

Sõnumeid:895
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Vormilt rahvuslik - sisult konservatiivne
Eesti Rahvaluule Arhiiv

2 hrs ·


TOETAME PÄRIMUSMUUSIKUID!
Vaid kolm nädalat tagasi andsid pärimusmuusikud kontserdi Eesti Rahvaluule Arhiivi toetuseks, rahvas täitis terve Eesti Rahva Muuseumi. Olukord pole praeguseks grammigi parem, vastupidi, vahepealse ajaga on kogu Eesti väga muutunud ning abivajajaid nüüdseks märksa rohkem. Epideemia on halvanud majanduse ning raske on paljudel elualadel, muuhulgas on kadunud esinemisvõimalused vabakutselistel muusikutel. Rahvaluulearhiiv kutsub nüüd üles aitama pärimusmuusikuid, toetades nende kodu- ja katusekontserte, ostes väljaandeid. Püsigem kodudes ning aidakem kaasa parimal viisil!
Foto: Alar Madisson
#püsimekodus #toetame #pärimusmuusika #EestiKirjandusmuuseum #EestiRahvaluuleArhiiv #juuredhoiavadmeidpüsti

26.03.20, 00:32
Lauri Õunapuu

Avatar
Sõnumeid:2455
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Vormilt rahvuslik - sisult konservatiivne
Tehkem siis vastuteene ja telligem suurepäraseid trükiseid, mida võibolla meil veel kodudes pole:

[www.folklore.ee]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lauri Õunapuu
lauri[ät]metsatoll.ee
+372 56155559
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
26.03.20, 12:09
Lauri Õunapuu

Avatar
Sõnumeid:2455
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Vormilt rahvuslik - sisult konservatiivne
..neetud, see tellimisvõimalus otse folklore lehelt ei näi töötavat, osad hinnadki kroonides - äkki saab hoopis aidata neil tellimiskeskkonna teha?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lauri Õunapuu
lauri[ät]metsatoll.ee
+372 56155559
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
26.03.20, 12:10
Timo Kalmu

Sõnumeid:895
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Vormilt rahvuslik - sisult konservatiivne
kas personalijuht, haldusjuht, finantsjuht, finantsspetsialist, infojuht ja dokumendihaldusspetsialist oleks ikka nõus Sinu abiga
05.05.20, 22:19
Timo Kalmu

Sõnumeid:895
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Vormilt rahvuslik - sisult konservatiivne
Aado Lintropi võrgumaja
teisipäev, 5. mai 2020

Kirjandusmuuseumi direktori konkursist

5. mai. Tuleb taas blogi ja Facebook appi kutsuda, sest kuidagi ei saa aru, miks on direktori valimised ühes Eesti teadusasutuses nii salajased, et isegi selle asutuse töötajad ei tohi teada, kes kandideerib. Jutt muidugi taas Eesti Kirjandusmuuseumist. Personalijuht andis aprilli lõpus teada: „Oluline on meeles pidada, et enne direktori väljavalimist ehk enne seda, kui minister kinnitab teaduspoliitika komisjoni otsuse, ei ole meil õigust kandidaatide nimesid ega muud infot levitada ka mitte majas sees, aga kui kandidaadid soovivad ajakirjanduses ise omal algatusel oma programmidest rääkida, siis peavad nad eelnevalt selle kooskõlastama HTM-i personaliosakonnaga.“ Omaette küsimus on, miks peab ühes üsna väikeses asutuses üldse olema personalijuht. Ja haldusjuht ja finantsjuht ja finantsspetsialist ja infojuht ja dokumendihaldusspetsialist. Kas pole liiga palju spetsialiste, arvestades, et asutuse raamatupidamine käib ammu ministeeriumi kaudu? Ilmselt ei toimu ilma ministeeriumi teadmiseta ka personalipoliitika.

Aga see on praegu teisejärguline küsimus. Praegu on esikohal direktori valimine. Või mittevalimine? Sest personalijuhi kirjast võib järeldada, et enne, kui valik on tehtud, ei ole asutuse töötajatel õigust midagi teada. Kes siis valib? Ministeeriumi teaduspoliitika komisjon? Aga miks nad siis ise seda konkurssi läbi ei vii? Milleks etendus, kus asutus kuulutab välja konkursi direktori ametikohale, kandidaadid esitavad nõutud paberid asutusele (mitte ministeeriumile), aga samas peavad iga edasise sammu ministeeriumiga kooskõlastama. Mis huvitav mäng see on? Samas kutsutakse töötajaid üles esitama küsimusi kandidaatidele, kes on anonüümsed. Aga kuidas ma saan esitada küsimusi tundmatutele kandidaatidele? Äkki tuleb mõni neis Eesti piiride tagant, ja sel juhul oleks asjalik uurida, mida ta teab meie kultuurist. Olgu, ma pole täna sündinud, küllap oskan ära aimata ka need kolm direktori kandidaati. Seda enam paneb imestama, miks selline salastamine. Kui konkursi korraldab Kirjandusmuuseum, siis peaks see toimuma ka asutuse oma reegleid ja traditsioone arvestades. Kui aga korraldab ministeerium, siis võtkugi asi algusest peale enda kätte. Siis pole see asutuse prestiiž, mis kannatab. Arvestades mitte väga ammu toimunud meeleavaldusi ja arutelusid meie ja ka teiste humanitaarvaldkonna teadusasutuste rahastuse küsimustes, tuleb nentida, et ka siis oli ministeeriumi esimene reaktsioon – olge vait, muidu jääte sellestki ilma, mis praegu olemas.

Jah, koroonakriis lõpetas selle arutelu ning enam ei sobinud Mirko Ojakivil peaministrilt küsida, kuidas siis on lubatud Eesti Rahvaluule Arhiivi rahalise olukorra pika ülevaatega. Tuletan meelde, et 4. märtsil otseeetris lubas saatejuht: „Nii et järgmises saates kui me küsime Rahvaluule Arhiivi kohta, siis…“ Ja Jüri Ratas vastas: „Teeme siis ülevaate Rahvaluule Arhiivist ja mina olen täisest valmis, minu meelest see on niivõrd oluline teema, et ma ei tea, kasvõi esimene saate pool võime väga süvitsi minna sellel teemal ja ma arvan, et tulekski minna, nii et siis ka raadiokuulaja juba teab ette oodata esimest poolt minut, poolt tundi 30 minutit.“ Muidugi ei tulnud mingit, isegi viie minuti pikkust juttu enam sellel teemal. Arusaadav, meil on kriis ja eriolukord. Aga kas see mõjutab ka direktori valimisi?

Viirus taandub kunagi ja normaalne elu taastub. Väga tahaks, et see jõuaks ka Haridus- ja Teadusministeeriumini. Et minister oleks autoriteet ka teaduse küsimustes, mitte ainult põhihariduse alal. Küsin siinkohal, kas keegi teab kedagi, kes on tänavu kuulnud meie ministri suust midagi teaduse või teaduspoliitika kohta? Kuna olen osalenud mitmesugustel aruteludel ja debattidel teaduse rahastamise üle, võin kinnitada, et minister pole neil teemadel poetanud sõnagi, mis ka teadlaskonnani jõuaks. Mõnikord võtab teaduse teemadel sõna peaminister, eriti siis, kui saab esitada meeldivaid uudiseid. Aga ministeeriumit esindab enamasti asekantsler Indrek Reimand ja pole ime, kui mulle on jäänudki mulje, et just tema juhib ainuisikuliselt kogu valdkonda. Ja mitte lihtsalt ei juhi, vaid ohjab nagu raudse käe ja tahtega mees.

[loitsija.blogspot.com]Muudetud 1 korda. Aeg: 05.05.20 22:21 kasutaja: Timo poolt.
05.05.20, 22:20
Timo Kalmu

Sõnumeid:895
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Vormilt rahvuslik - sisult konservatiivne
RAHASTADA VÕI UNUSTADA – MIS SAAB EESTI RAHVALUULE ARHIIVIST?
KULTUUR
9. juuni 2020
— Andreas Kalkun
Rahvaluule teeb sageli kuuldavaks n-ö allutatute ja vaigistatute hääled, kuid seda on ka lihtne ideoloogilise vankri ette rakendada. Selleks et aarjalasliku klantspildi asemel oleks pärimus võimalikult kirju, tasuks võidelda Eesti Rahvaluule Arhiivi rahastamise eest, sest rahvuskonservatiivsed valitsuserakonnad seda kummastaval kombel ei tee.

Andreas Kalkun, Eesti Rahavaluule Arhiivi teadur on kirjutanud arvamusloo folkloori uurimise vajalikkusest ning rahvaluule mitteinstitutsionaalsest olemusest. Andrease lugu näitab, kuidas kriisid võimendavad erinevate foobiate esilekerkimist ning kuidas just rahvaluule on sageli see koht, kus väljenduvad inimeste hirmud ja eelarvamused.
"Tõepoolest, need ühed „maailma suurimad” rahvaluulekogud, mida Eesti Rahvaluule Arhiivis säilitatakse, on ühelt poolt eestlaste eneseksolemise ja identiteedi alusmüür, teisalt hoitakse selles mäluasutuses kauni, jõustava ja ülesehitava kõrval ka plahvatusohtlikku ja mürgist sünget pärimust. Paljud folkloorižanrid räägivad muu hulgas meie orjapõlvest, vaesusest, alandusest, kohutavast rumalusest, perevägivallast, probleemsetest suhetest. Osa pärimusest võib tunduda praegu üdini piinlik või lausa häbiväärne, selles käsitletakse teemasid ja kasutatakse keelt, mida ei peeta salongikõlbulikuks. Eesti folklooris on olemas vägivaldsed lastemängud ja loomapiinamised, poliitiliselt täiesti ebakorrektne etniline huumor, nüüdseks kohatuna tunduvad naljateemad (väikelapse surm, füüsilised puuded jne) nagu ka praegusaja mõttes üllatavalt avameelne või teistsugune erootiline ja pornograafiline aines.
Juba Jakob Hurt leidis, et rahvaluuleteadlane peab siiski ilusa, armsa, mõistliku ja n-ö poeetiliselt kõrgtasemel pärimuse kõrval talletama moraalselt, esteetiliselt või ideoloogiliselt sobimatuna tunduvat, sest teaduse ja ajaloo jaoks on see sama väärtuslik allikmaterjal. Niisiis kogusin oma Facebooki seinale ilmunud koroonafolkloori ilusti tuleviku ja teaduse heaks kokku, nagu paljud Eesti mäluasutused on viimasel ajal soovitanud."
[www.muurileht.ee]
09.06.20, 18:43
Timo Kalmu

Sõnumeid:895
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Vormilt rahvuslik - sisult konservatiivne
Artiklit kirjutama tõukas mind ERRi kultuuriportaali uudis (19. V 2020), et Eesti pärimusmuusika keskus koondab 10 töötajat, poole töötajaskonnast, sest „eriolukorra ajal polnud võimalik teenida piletitulu ega ruume välja rentida“. Konteksti tundmata uudis šokeerib, seda enam et kultuurivaldkonnas on see koondamine selle kriisi ajal esimene. Mis selle uudise taga siis tegelikult on? Mida tähendab töötajate koondamine aidale ja laiemalt eesti pärimusmuusikale? Kas see on lõpu algus, appikarje või hoopis vastutustundlik ja mõistlik tegutsemine?

[www.sirp.ee]
21.06.20, 10:35
Postita
Sinu nimi:
Sinu epost:
Teema:
Message Body
Spam prevention:
Please, enter the code that you see below in the input field. This is for blocking bots that try to post this form automatically.
 **  ** **   **  *******  ********  **   ** 
 **  **  **  **  **   ** **   ** **   ** 
 ** **   ** **  **   ** **   ** **   ** 
 *****    ***   ******** **   ** **   ** 
 ** **   ** **      ** **   ** **   ** 
 **  **  **  **  **   ** **   ** **   ** 
 **  ** **   **  *******  ********  *******