Autor
Sõnum
Timo Kalmu

Sõnumeid:788
:: Tsiteeri ::
Teema: õrav istus õkkaspuu õttsas ja näris õkkaspuu õkkaid
Näh meie puol on kah hakkand mõned julged kõva häälega rääkkima
[www.pohjarannik.ee]
12.03.07, 15:07
Lauri Õunapuu

Avatar
Sõnumeid:2360
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: õrav istus õkkaspuu õttsas ja näris õkkaspuu õkkaid
:t2iestihea::P

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lauri Õunapuu
lauri[ät]metsatoll.ee
+372 56155559
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
12.03.07, 16:30
kalle kaldoja

Sõnumeid:6
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: õrav istus õkkaspuu õttsas ja näris õkkaspuu õkkaid
heh,mingi lugu oli,et ega ennem saaremaameest mandrile ei lasta,kui selle lause ära suudab öelda
23.04.07, 11:38
kalle kaldoja

Sõnumeid:6
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: õrav istus õkkaspuu õttsas ja näris õkkaspuu õkkaid
minul on muidugi oma variant sellest lausest,
õrav istus õksal,õgis õkkaid ja õksendas
23.04.07, 11:39
Timo Kalmu

Sõnumeid:788
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: õrav istus õkkaspuu õttsas ja näris õkkaspuu õkkaid
noh aga kui pisut mereranda pidi narva puale mennä, siis:
"porsad joba pogenevad müädä porandat, ett sorakobin taga"
23.04.07, 18:24
Timo Kalmu

Sõnumeid:788
:: Tsiteeri ::
Teema: lihtsalt krahvomaania vaigistamiseks
et selle "õ"ga põle kõik korras ka mandri meestel

oma vanemailt olen kuulnud kaugema kandi virulaste ütlemisi nagu:

"kess su void one (v)ottand?" (? vaivaras )

"eiile õttsin ja õkksendasin. tänä õttaks aga ei õle." ( alutaga )

"mes vöid siin vaja! kardul isegi kui rasva pöis" (se viimane on vist küll Risti või Pakri rannast)
14.08.07, 17:44
Timo Kalmu

Sõnumeid:788
:: Tsiteeri ::
Teema: Pidage mieles mei esiemade ja esiisade konepruuki!
Hüvad vaivarulased.

Sojad onvad ike Vaivaru purustaned. Aga vaivarulased onvad alande oma kodod üles ehotaned, poldu harined ja karja kasvataned. Viimane soda tegi oige paha.

Pali aastaid on müeda läind, Vaivaru oodab jälle omi piigasid ja poigi kodo rajama. Et oleksivad jälle oites ounapuud ja oue pial pienilapsi juaksemas.

Pidage mieles mei esiemade ja esiisade konepruuki!

Tousku tuhast Vaivaru!

Kirjutab Vaivara Kaja, juunis a 1995- III Vaivara kihelkonna päeval. (tekst kärbitud H.T)

[blog.vaivaravald.ee]
23.03.10, 21:04
Timo Kalmu

Sõnumeid:788
:: Tsiteeri ::
Teema: Maa neelas lehma – omapärane õnnetus Virumaal.
[blog.vaivaravald.ee]

Ajalehest „Elu“ (Võru – Petseri – Valgamaa häälekandja) nr. 79 v. a. 21.07.1939. aastal.


Waiwara kolmanda Sinimäe põhjapoolses osas leidis aset omapärane õnnetus, mille sarnast waremalt pole juhtunud. Nimelt saatis Waiwara asunik Oskar Kendler karjase karjaga Waiwara nn. kolmandale Sinimäele, kus kari ka warem söömas käinud. Karjane ajas karja mäe põhjapoolsesse ossa, mis kaetud wõsastikuga. Äkki pani karjane tähele, et üks looma-dest püüdis minna üle wõsastiku keskmisest osast ja kadus silmapilkselt. Karjane lähenes saladuslikule kohale, kuid ei näinud seal muud kui sügawat awaust. Kuna auku wajunud lehma polnud enam näha, teatas karjane sündmusest peremehele, kes informeeris politseiwõime ja see omakorda sõjawäwõime. Kesknädalal sõitsid sündmuskohale Narwa 1. jaoskonna komissar A. Mägiste koos Narwa sõjawäe ringkonna staabiülema kolonel Kasemetsa ja gaaside eriteadlasega. Selgus, et awaus, mis pealt 1,5 m lai ja ümberringi saetud wõsastikuga, osutus mõõtmisel 15 m sügawuseks auguks, millel mõningaid kõrwalkäike. Kaasawõetud gaaside eriteadlane tegi kindlaks, et augus, kuhu loom kukkus, leidub gaase, mispärast osutus wõimatuks koopasse minek ilma gaasitorbikuta. Kuna auk on küllalt sügaw , siis looma august wäljatoomine jäeti ära. Ühtlasi tehti ametiwõimude poolt korraldus, mille järgi kardetaw auk piiratakse traataiaga ja awaus kaetakse pealt. Asunikul endal oli õnne, kuna ta hommikul oli wõrdlemisi augu lähedalt paha aimamata mööda läinud.

Sõjawäelased on arwamisel, et auk on ehitatud Maailmasõja ajal Wene sõjawäe poolt. Seda kinnitab ka asjaolu, et seal lähedal leiduwat kaewikuid.

[blog.vaivaravald.ee]
23.03.10, 21:10
Timo Kalmu

Sõnumeid:788
:: Tsiteeri ::
Teema: viel üks Õ kiel
nüid suab mõnd KõdaVere lugu kua lugeda ja kuulata:
[sites.google.com]

ja kes mõistab, se tõlkigu äe: "Tuld ma üles esin võta."
07.05.11, 16:00

Vabandust, kuid ainult registeeritud kasutajad saavad postitada teateid sellesse foorumi.