Autor
Sõnum
Timo Kalmu

Sõnumeid:1281
:: Tsiteeri ::
Teema: Regilaulu esitamisest tänapäeval
Eesti Rahva Muuseum / Estonian National
·
Mis kujul kasutatakse regilaulu ja millised on tendentsid regilaulu laulmisel 21. sajandil? See teema muutus eriti aktuaalseks möödunud sajandi lõpul ja sel sajandil, mil pärimusmuusika populariseerimine ja kunstmuusikaga sidumine on suure hoo sisse saanud.
ERMi tänases blogiloos arutleb pärimusmuusika laulueriala tudeng TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias ning Stockholmi Kuninglikus Muusikaakadeemias Greta Liisa Grünberg just regilaulu tänapäevase kasutamise üle. Muide, artikli lõpus lingid ka lauludele, kus üks algne versioon ja teine kaasaegne. Iga kuulaja saab kaasa mõelda mil viisil siis erineb laulmine tänapäevases esituses arhiivisalvestise omast.
Lugu siin: [blog.erm.ee]
Fotol Liisa Kümmel ja rahvaluulekoguja Arvo Krikmann 1963. a. ERA, Foto 6689. Foto: H. Kokamägi

28.10.22, 09:15
Timo Kalmu

Sõnumeid:1281
:: Tsiteeri ::
Teema: Eesti pärimusmuusika artistid ja nende regilaulu esitusstiil
Toon järgnevalt mõned näited meie pärimusmuusikute regilaulu esitustest koos sama laulu arhiivisalvestusega. Olen kõrvutanud neid omavoliliselt ja ei saa väita, et artistide eesmärk oleks olnud arhiivisalvestist matkida või võimalikult traditsiooniliselt edasi anda. Kuid need artistid laulavad, seavad ja esitavad regilaule ning on nii paratamatult vanema rahvalaulu edasikandjaks tänapäeval.

Soovitan kuulata ja võrrelda neid esitusi, keskendudes just laulmisele ehk regilaulu esitamisele. Mil viisil erineb laulmine tänapäevases esituses arhiivisalvestise omast?

Lisan mõned nüansid, mida jälgida:

Kas tänapäevases esituses on säilinud arhiivisalvestisel olev murrak tervenisti, osaliselt või lauldakse sama laulu täielikult kirjakeeles?

Kas regilaulule omane meetrumiväline voolamine on asendunud täpse rütmiga; vahel isegi tantsumuusikale omase rütmi domineerimisega?

Kas laulik varieerib meloodiat arhiivisalvestisel? Kui jah, siis kas artist teeb sama või esitab terve regilaulu täpselt sama meloodiaga algusest lõpuni?

Kas artist järgib regilaulu meloodiat või on teinud selles muutusi (st meloodia varieerimine ja meloodia muutmine kui kaks eri ilmingut)?

Milliseid muutusi märkad (meloodias, tekstis, intonatsioonis, artikulatsioonis, hingamises, maneerides jne) regilaulu tänapäevases esituses võrreldes arhiivisalvestisega?
28.10.22, 09:20
Postita
Sinu nimi:
Sinu epost:
Teema:
Message Body
Spam prevention:
Please, enter the code that you see below in the input field. This is for blocking bots that try to post this form automatically.
 **  ** ********  ********  **   ** ******** 
 ** **  **   ** **   ** **   **   **  
  ****  **   ** **   ** **   **   **  
  **   **   ** ********  **   **   **  
  **   **   ** **   ** **   **   **  
  **   **   ** **   ** **   **   **  
  **   ********  ********  *******   **