Autor
Sőnum
Timo Kalmu

Sőnumeid:1281
:: Tsiteeri ::
Teema: Ukraina arhiiv
20.10.21, 15:30
Timo Kalmu

Sőnumeid:1281
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Ukraina arhiiv
Yelena Minyonok
RU_FOLKLORIST

Дорогие коллеги! Делюсь информацией о прекрасном он-лайн архиве, более двух тысяч песен - [www.polyphonyproject.com] Хочу обратить внимание на то, как данный ресурс сумел объединить профессиональных фольклористов и тех, кто хочет петь народные песни. Выбираем, например, это произведение - [www.polyphonyproject.com] Песня записана многоканально, мы видим и слышим всю фактуру песни. По желанию, мы можем отключать каналы и слушать каждый канал отдельно, можно также поканально учить песню. Вопросы архивного хранения фольклорного материала и допуска в архив заинтересованных лиц становятся одними из самых актуальных. Вот пример великолепной, профессиональной работы!
20.10.21, 15:31
Timo Kalmu

Sőnumeid:1281
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Ukraina arhiiv
Introduction
Welcome to Ukraine’s largest online archive of musical folklore!

The project of recording the songs featured on this website was started in 2014 by a small team that has grown into an international collaboration of almost thirty people by now. Owing to them, last year it was possible for us to cover nearly a hundred villages and record more than two thousand songs.

This dynamically growing cultural enterprise seems to be a real success story, but truth be told, the past four years have abounded in hardships and loss of faith in addition to all the achievements. The power that helped us overcome any obstacle was drawn from the substantial experience these songs gave us. The same experience brought about the desire to learn these songs. As our work progressed, each new experience broadened our horizon: we wanted to better understand the background of the songs and their complex correlations, not only on the level of each village, but from a broader perspective.

The website we are launching now is unprecedented insofar as it aims to convey this perspective to society in the broadest sense. It aims to help and guide the broad public. This website is not an end product but a stage in a long-term concept, which hopefully already merits the attention of our target audience. We feel the time has come for us to continue this work in public. The next stage is development. Based on user experiences, the interface will be enhanced with new functions, and by continuously uploading newly collected recordings, the online corpus will keep expanding. We expect the integration of social media and the development of our learning module to open up perspectives in use and popularisation that the involved sub-fields – performance art, education, research, information technologies, etc. – alone would not be capable of.

At this point, dear reader, you may think you can lean back and relax, as the work is done, the recordings are complete. The real challenge, however, is just beginning. If the people do not begin to (re)use these songs after they are recorded, they are bound to have the same fate as dead languages: they disappear from daily use and dwindle into mere subjects of research for a handful of linguists. On the other hand, if they become a part of people’s daily lives, this “passive set of data” will be brought back to life.

Your help is needed! Listen to the recordings, learn and sing the songs, pass them on! In exchange, these songs open up a little more each day and there is a good chance they will transmit the messages they contain, giving lifelong support to those who cultivate them. In the course of our several months of field work, we had the heartrending realisation that this wonderful culture is indeed in its final hour. The amount of high quality information we can salvage from the days of yore at the inevitable dawn of a new world depends on your contribution as much as on our work. One thing is certain: if this common goal is realised, the new world will surely be a slightly better place.

Miklos Both


[www.polyphonyproject.com]
20.10.21, 15:31
Timo Kalmu

Sőnumeid:1281
:: Tsiteeri ::
Teema: Re: Ukraina arhiiv
Köszöntő
Üdvözöljük Ukrajna legnagyobb internetes népzenei archívumában!

Az itt hallható dalok felvételeit egy aprócska csapat kezdte 2014-ben, amely mára egy közel harminc főt számláló nemzetközi összefogássá duzzadt. Ennek köszönhetően az elmúlt évben már közel száz faluban dolgozhattunk, a felvett dalaink száma pedig meghaladta a kétezret.

Ez a dinamikusan bővülő kulturális vállalkozás igazi sikertörténetnek tűnik, de nem hallgathatom el, hogy az elmúlt négy év az eredmények mellett nehézségekben és elbizonytalanodásokban is bővelkedett. A minden akadályon átsegítő erő abból az alapélményből táplálkozott, amelyet ezek a dalok váltottak ki belőlünk. Ugyancsak ez az élmény hozta magával azt a vágyat is, hogy ezeket a dalokat megtanuljuk. A munka előrehaladtával, az újabb és újabb élmények hatására egyre tágabb horizont tárult elénk: szerettük volna jobban megérteni a dalok hátterét és komplexebb összefüggéseiket; nem csak egy-egy falu szintjén, hanem távolabbi perspektívából is.

A most megnyíló honlapunk hiánypótló munka, ezt a perspektívát igyekszik közvetíteni a legszélesebb társadalmi rétegek felé. Egyszerre próbál segítséget és iránymutatást nyújtani a nagyközönség számára is. Ez a honlap nem egy végtermék, hanem egy hosszú távú koncepció első állomása, amely talán már számot tarthat a közönség érdeklődésére. Úgy érezzük, most jött el a pillanat, hogy a nyilvánosság előtt folytassuk a megkezdett munkát. Az elkövetkező időszak a fejlesztésről fog szólni. A használat során szerzett tapasztalatok alapján új funkciókkal, a további gyűjtések feltöltésével pedig újabb felvételekkel fog bővülni a felület. Reményeink szerint a közösségi média használata, az oktatási modul kifejlesztése olyan távlatokat nyit a felhasználásban és népszerűsítésben, amelyekre a bevont részterületek – előadóművészet, oktatás, kutatás, információs technológiák stb. – önmagukban nem lennének képesek.

Ezen a ponton meg is nyugodhatna a kedves olvasó, hiszen a munka elkészült, a felvételek megszülettek. Azonban az igazán nagy kihívás csak most következik. Ha ezeket a dalokat a rögzítés után nem kezdik el az emberek (újra)használni, akkor ugyanaz a sors vár rájuk, mint a kihalt nyelvekre: eltűnnek a napi használatból és nyelvészek maroknyi csapatának kutatási tárgyává válnak. Ha viszont az emberek hétköznapjainak részévé válnak, akkor ez a „passzív adathalmaz” életre kell.

Ebben tudnak Önök segíteni! Hallgassák a felvételeket, tanulják meg, énekeljék el, adják tovább! Cserébe a dalok napról napra jobban megnyílnak és jó eséllyel közvetítik az általuk hordozott üzeneteket, életreszóló támaszt nyújtva művelőinek. A hónapokat kitöltő terepmunkák során szívbemarkolóan tapasztalhattuk, hogy ez a csodálatos kultúra valójában az utolsó perceibe lépett. A mi munkánkon kívül az Önök közreműködésén is múlik, hogy a régmúltból mennyi minőségi információval tudunk belépni a feltartóztathatatlanul közeledő új világba. Egy biztos: ha ez a közös cél megvalósul, akkor az új világ egy kicsit biztosan jobb hely lesz.

Both Miklós


[www.polyphonyproject.com]
20.10.21, 15:32
Postita
Sinu nimi:
Sinu epost:
Teema:
Message Body
Spam prevention:
Please, enter the code that you see below in the input field. This is for blocking bots that try to post this form automatically.
 ********  ********  **  ** ******** ******** 
 **   ** **   **  ** **   **   **    
 **   ** **   **  ****    **   **    
 ********  ********   **    **   ******  
 **     **      **    **   **    
 **     **      **    **   **    
 **     **      **    **   ********