Autor
Sõnum
Timo Kalmu

Sõnumeid:1138
:: Tsiteeri ::
Teema: veebiväljaanne "Regilaulu lugu"
Väike Hellero
[folklore.ee]
REGILAULU LUGU
The Story Of Runosong

Veebikogumik tutvustab regilaulu kujunemist ja muutumist selle laulustiili ligikaudu 2000 aasta pikkuse ajaloo jooksul. Väljaande lauluvalik annab ettekujutuse regilaulust eri ajaperioodidel ja esitusolukordades.

The web publication introduces the development of runosong and the nearly 2000 years of history of this singing style. This selection of songs aims to give an impression of runosong in various periods of time and performance situations.

1. Väljaande tutvustus Introduction to the publication
2. Regilaulu teekond läbi aja Runosong’s route through the ages
3. Hällilaul Lullaby
4. Hällilaul (seto) Lullaby
5. Regilaulu tunnused Characteristics of runosong
6. Kõige vanemad viisirühmad Oldest groups of melodies
7. Meri õue all (Haljala, viis Harju-Jaani) Sea at our gate
8. Regilaulu juured ja kujunemine Roots and development of runosong
9. Loomine (Paide, viis Peetri) Creation
10. Regilaulude esitus Performance of runosongs
11. Lõikuslaul (Paistu) Harvesting song
12. Seto laulutraditsioon Seto singing tradition
13. Kivijahvatamine Stone grinding
14. Kivijahvatamise mäng (seto) Grinding game
15. Pulmalaulud Wedding songs
16. Võrgutaja neiu / Suisa sulasele (Karula) Seducer girl / Why did you choose a farmhand?
17. Viiside areng Advancement of melodies
18. Naiste ja meeste suhted Relationships between women and men
19. Puhas poiss (Vändra) A decent boy
20. Ballaadlikud laulud Ballad-like songs
21. Mehetapja Maie laul (Kodavere) Song of Maie, mankiller
22. Patriarhaalne kord Patriarchal order
23. Tütarde tapja (Rõuge) Killer of daughters
24. Mina regilauludes Me in runosongs
25. Vadja looduslaul Votian song of nature
26. Kägu ja ööbik (vadja) Cuckoo and nightingale
27. Võõrvõim ja vastupanu Foreign power and resistance
28. Riia rikkumine (Karksi) Destroying of Riga
29. Kubjas ahju! (Hanila) Let us burn the taskmaster!
30. Siirdevormilised laulumängud Game songs in the transitional style
31. Väravamäng (Tõstamaa) Game of gates
32. Sõrmemähkimise mäng (seto) Game of binding cut finger
33. Nekrutilaulud Recruits’ songs
34. Nekrutilaul (Saaremaa) / Nekrutilaul (isuri) Recruit’s song

KOOSTAJAD Compilers Mari Sarv, Janika Oras

LAULJAD Singers Leanne Barbo, Maali Kahusk, Pihel Kuusk, Liisi Laanemets, Janika Oras, Maarja Oras, Minni Oras, Kadi Sarv, Mari Sarv, Kati Soon, Meel Valk

TOIMETAJA Editor Kadi Sarv

TÕLGE INGLISE KEELDE Translation into English Leanne Barbo, Pihel Kuusk, Maarja Oras, Madli Oras, Mari Sarv, Tuul Sepp

INGLISE KEELE TOIMETAJA English language editor Savannah Rivka Powell

MURDEKEELE NÕUANDJAD Advisers on dialect Urmas Kalla, Andreas Kalkun

SALVESTUS JA HELIREˇII Recording and sound production Patrick Tubin McGinley, murmerings.com

FOTOD Photos Leanne Barbo, Maali Kahusk, Pihel Kuusk, Liisi Laanemets, Minni Oras, Mari Sarv, Kati Soon, Meel Valk

PROJEKTIJUHT Project manager Minni Oras

Väljaande aluseks on Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi materjalid / The publication is based on materials originating from the Estonian Folklore Archives of the Estonian Literary Museum

TOETAJAD Supporters:
Kinetski talu Kärgulas

VÄLJAANDJAD Publishers:
Väike Hellero

EKM Teaduskirjastus / ELM Scholarly Press
© ja ℗ Väike Hellero; Eesti Kirjandusmuuseum / © and ℗ Väike Hellero, Estonian Literary Museum
ISBN 978-9949-677-67-2
Veebilahendus Web by Lorem Ipsum
30.09.20, 10:24
Lauri Õunapuu

Avatar
Sõnumeid:2645
:: Tsiteeri ::
Teema: veebiväljaanne "Regilaulu lugu"
See on üks väga, väga hea võrguväljaanne ja kogumik.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Lauri Õunapuu
lauri[ät]metsatoll.ee
+372 56155559
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
02.10.20, 23:21
Postita
Sinu nimi:
Sinu epost:
Teema:
Message Body
Spam prevention:
Please, enter the code that you see below in the input field. This is for blocking bots that try to post this form automatically.
 **   ** **  ** **   ** ********  ******** 
 ***  ***  ** **  **   ** **   **   **  
 **** ****  ****  **   ** **   **   **  
 ** *** **   **   **   ** **   **   **  
 **   **   **   **  **  **   **   **  
 **   **   **    ** **  **   **   **  
 **   **   **    ***   ********   **